Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Borging lokaal eigendom in beleid kan beter

Energie Samen onderzocht in samenwerking met NP RES of en hoe lokaal eigendom geborgd is in gemeentelijk beleid voor zon- en windprojecten. Het onderzoek laat zien dat het streven naar lokaal eigendom nog beter geborgd kan worden bij veel gemeenten. Voor zon hebben 107 van de in totaal 342 gemeenten lokaal eigendom goed geborgd in beleid. Dit is nog geen derde van alle gemeenten. Voor wind zijn dat 69 gemeenten, nog geen vijfde. Een goede borging zorgt dat gemeenten en provincies beter kunnen sturen op lokaal eigendom.

Regionale Energie Strategie 11 april 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

In 2019 is in het Klimaatakkoord afgesproken dat we streven naar 50% lokaal eigendom bij hernieuwbare opwerk projecten op land. In alle 30 Regionale Energiestrategieen (RES’en) in Nederland is dit streven naar lokaal eigendom opgenomen. Zowel NP RES als EnergieSamen/Participatiecoalitie bieden ondersteuning bij het veranderen van het streven naar lokaal eigendom in provinciaal en gemeentelijk beleid.

Om inzicht te krijgen in waar we nu staan met die borging in beleid, deden Energie Samen en NP RES samen onderzoek. Voor elke gemeente in Nederland is de stand van zaken in beeld gebracht. De resultaten helpen NP RES en EnergieSamen hun ondersteuning op dit terrein nog gerichter in te kunnen zetten.De resultaten zijn verwerkt in twee kaarten: een kaart die laat zien wat de stand van zaken is voor de borging in het zonbeleid en een die dat doet voor het windbeleid. Voor elke gemeente is het geanalyseerde beleid ingedeeld in een van de vier categorien, oplopend van geen borging in beleid tot aan een optimale borging.

Belang van een goede borging

Om projecten daadwerkelijk in lokaal eigendom gerealiseerd te krijgen, is het nodig om de inspanningsverplichting en de wensen en ambities van een gemeente of provincie, goed vast te leggen in lokaal beleid dat is vastgesteld door de gemeenteraad of Provinciale Staten. Daarmee geeft een goede borging in beleid, gemeenten en provincies meer middelen in handen om te sturen op lokaal eigendom en biedt het houvast om plannen die zonder lokaal eigendom ingediend worden, bij te sturen. Het opnemen van lokaal eigendom in gemeentelijk beleid geeft zowel de samenleving als markt duidelijkheid over welke rol lokaal eigendom speelt in de regionale energietransitie.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter