Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Een op de vijf huizenbezitters kan verduurzaming niet betalen

Uit onderzoek van De Nederlandsche Bank onder 4,3 miljoen huiseigenaren blijkt dat 20% mogelijk moeite zal ondervinden om verduurzaming van hun huis te financieren. Dit aandeel huizenbezitters heeft niet genoeg spaargeld en niet de ruimte om geld te lenen. Dit probleem wordt volgens DNB maar voor een klein deel opgelost met bestaande maatregelen en subsidies.

9 februari 2022

De Nederlandse overheid wil tot 2030 1,5 miljoen woningen verduurzamen, dit vraagt om forse investeringen die voor een groot deel bij huiseigenaren terecht komen. Het gaat hierbij om investeringen zoals isolatie of installatie van warmtepompen. Uit het onderzoek blijkt dat vooral jongere huishoudens met de laagste inkomens vaak niet in staat zijn om verduurzaming te financieren. Dit zijn vaak huizen in krimpgemeenten of stedelijke vernieuwingsgebieden. Door de financiële kwetsbaarheid van deze huishoudens is het niet gewenst om financieringsruimte te vergroten door leennormen te verruimen. DNB pleit voor aanvullende maatregelen vanuit de overheid die zich specifiek op deze groep richten, er ligt een rol bij regionale overheden omdat deze huishoudens in bepaalde regio’s in clusters voorkomen

Te weinig prikkels

Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de huizenbezitters genoeg spaargeld heeft voor verduurzaming. Daarnaast heeft 30% niet voldoende geld op de spaarrekening maar kunnen ze hun hypotheek verhogen en daarmee de verduurzaming betalen. Huiseigenaren die vermogend genoeg zijn blijken alleen niet genoeg te worden gestimuleerd om tot verduurzaming over te gaan. De afgelopen jaren bleek het vaak nog niet rendabel om in verduurzaming van een woning te investeren. Al kan hier door de actuele gasprijzen verandering in komen. DNB roept de overheid op om huishoudens beter voor te lichten en gericht te prikkelen om te verduurzamen. Veel huizenbezitters weten niet precies wat er van hen verwacht wordt, goede informatievoorziening en beleid dat het aantrekkelijk maakt om de woning te verduurzamen is volgens DNB daarom van groot belang.

Publicatie

DNB Analyse Financiering verduurzaming woningmarkt

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter