Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Effecten van klimaatadaptatie moeilijk vast te stellen, wijst studie uit

De mens past zich aan, maar of dat voldoende is om de gevolgen van klimaatimpacts zoals hitte stress, overstromingsrisico, en droogte te reduceren blijkt moeilijk vast te stellen. Dit blijkt uit een omvangrijke internationale studie waar 126 wetenschappers aan hebben bijgedragen. Een artikel over de studie is recent gepubliceerd in Nature Climate Change.

Wageningen University & Research 3 november 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Effecten zijn lastig te meten

De wetenschappers hebben ruim 48.000 wetenschappelijke artikelen gescreend en 1,682 artikelen geanalyseerd. “Uit al deze artikelen maken we op dat er vast veel adaptatiemaatregelen worden genomen, maar dat ze gefragmenteerd, weinig vernieuwend en kleinschalig zijn. Bovendien zijn de effecten van al die maatregelen niet goed in kaart te brengen”, aldus Robbert Biesbroek, coauteur en universitair hoofddocent Bestuurskunde van Wageningen University & Research.

Allerlei conceptuele en methodische problemen staan een goede analyse van adaptatie-effecten in de weg, stelt hij: “Het is moeilijk vast te stellen hoeveel adaptatie nodig is en hoe lang de maatregelen effectief blijken.” Daarnaast zijn er bijeffecten van andere maatregelen. “Als ik mijn huis isoleer om energie te besparen, heeft dat als positief bijeffect dat mijn huis ook beter is geïsoleerd tegen hitte. De vraag is: hoe meet je dit effect en hoe tel je het op bij alle andere effecten van klimaatadaptatie? Het is vooral zo ingewikkeld omdat klimaatadaptatie bestaat uit zoveel componenten, van menselijk gedrag en technische maatregelen tot politiek-bestuurlijke ingrepen.”

Overheden hebben inzicht nodig

Hoe lastig de effecten ook zijn te meten, overheden hebben inzicht in de effecten van klimaatadaptatie nodig om goede beleidsbeslissingen te kunnen nemen. Biesbroek: “De effecten van klimaatmitigatie – maatregelen om klimaatverandering af te zwakken – zijn relatief eenvoudig af te lezen uit de uitstoot van broeikasgassen. Maar voor adaptatie is er geen eenvoudige meeteenheid. Als we onze mitigatie doelstellingen niet halen, moet de mens zich steeds meer aanpassen. Overheden, maar ook bedrijven en burgers moeten dan wel weten hoeveel adaptatie nodig is en welke maatregelen effectief zijn.”

Klimaattop in Glasgow

De studie wordt gepubliceerd tijdens klimaattop die van 1 tot en met 12 november in Glasgow plaatsvindt. Doordat de bevindingen zijn gebaseerd op een enorme hoeveelheid wetenschappelijke onderzoeken, zullen deze van grote invloed zijn op de discussies hoe te bepalen of landen ook daadwerkelijk hun klimaatadaptatie ambities realiseren, verwacht Biesbroek.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter