Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Evaluatie NKWK Klimaatbestendige Stad: grote behoefte aan vervolg

Tussen 2017 en 2023 is er vanuit de onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad van het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK-KBS) veel kennis ontwikkeld over hoe we onze steden klimaatbestendig en waterrobuust kunnen maken. Hoe heeft deze ontwikkelde kennis bijgedragen aan het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van stedelijke gebieden?

Kennisportaal Klimaatadaptatie 8 mei 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Evaluatie leidt tot adviezen om kennis toegankelijk te maken

Adviesbureau Lysias heeft deze vraag onderzocht aan de hand van een enquête, individuele gesprekken en een workshop met deskundigen. De resultaten van deze evaluatie zijn door Lysias gepubliceerd in een eindrapport (pdf, 1.1 MB) met een aantal adviezen. Eén van de adviezen luidt: richt een toekomstig kennisprogramma in met een focus op het toegankelijk maken van ontwikkelde kennis, om de juiste gebruikers te bereiken. En ander advies is om daarbij nog meer aan te sluiten op de lokale praktijk.

Onderzoek steeds meer gericht op lokaal gebruik

De focus van de onderzoekslijn lag in het begin nog niet op lokaal gebruik van de kennis, maar later wel. Gemeenten werden in de loop van de onderzoekslijn ook steeds vaker betrokken bij het formuleren van de onderzoeksvragen. De respondenten van de evaluatie gaven aan dat alleen bepaalde langlopende onderzoeken concreet hebben bijgedragen aan lokale klimaatadaptatie. Kortlopende onderzoeken hebben daarnaast wel geleid tot nuttige input voor andere onderzoeken.

Ontwikkelde kennis wordt vooral gebruikt door betrokken gemeenten

Het adviesbureau merkt verder een verschil tussen een kleinere groep gemeenten die actief betrokken zijn bij de onderzoekslijn en een veel grotere groep minder betrokken gemeenten. De kleinere groep betrokkenen geeft aan dat er meer kennis nodig is om steden klimaatbestendiger te maken. De groep van minder betrokkenen doet nog weinig met de ontwikkelde kennis vanuit NKWK-KBS. Voor hen heeft de onderzoekslijn vooral geholpen om klimaatadaptatie in het stedelijk gebied op de kaart te zetten.

Efficiënte uitvoering van de onderzoeken

De onderzoeken werden uitgevoerd vanuit verschillende consortia. Deze structuur heeft volgens de initiatiefnemers bijgedragen aan een efficiënte uitvoering van de onderzoeken. Met beperkte middelen werden veel onderzoeken snel en doeltreffend opgestart en uitgevoerd door samenwerking van verschillende onderzoeksinstanties. De onderzoekslijn heeft 15 onderzoeksrapporten, meerdere tussenproducten en tools opgeleverd (1). Verder zijn er vanuit de onderzoekslijn meerdere kennisdelingsbijeenkomsten georganiseerd en verschillende kennisbanken gevuld.

Gebruikers willen vervolg NKWK-KBS

De onderzoekslijn NKWK-KBS is in 2023 gestopt, maar uit de evaluatie blijkt dat de gemeenten die meededen aan het onderzoek de onderzoekslijn willen voortzetten. Er is behoefte aan een vervolg dat zich richt op kennisoverdracht, vragen van lokale gebruikers en de praktische toepasbaarheid van ontwikkelde kennis. Hierbij is het belangrijk dat de ontwikkelde kennis de lokale gebruikers makkelijk bereikt. Lysias adviseert om binnen één of twee jaar een besluit te nemen over een nieuw kennisprogramma. Ook stelt het adviesbureau voor om dan samen te werken met bestaande netwerken zoals Platform Samen Klimaatbestendig. Dat helpt om een goed beeld te krijgen van de kennisbehoeften van lokale partijen.

  1. https://klimaatadaptatienederland.nl/beleid/programma-netwerken/nkwk-kbs/overzicht-ontwikkelde-kennis/

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter