Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Gasunie: toezeggingen voor waterstof en warmte zijn belangrijke stap voor het klimaat

De voorstellen die het demissionair kabinet tijdens Prinsjesdag voor energie-infrastructuur heeft gepresenteerd, leiden tot een positieve impuls voor de noodzakelijke energietransitie. Dat stelt Gasunie in reactie op de presentatie van de begrotingsplannen voor 2022. In de voorstellen kondigt het demissionair kabinet onder meer aan geld uit te trekken voor subsidies voor infrastructuurprojecten op het terrein van waterstof en warmte.

Gasunie 21 september 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

“De noodzaak van klimaatneutrale energievoorziening staat buiten kijf. Gasunie kan de ontwikkeling van die energievoorziening in Nederland faciliteren. Dankzij de focus die het demissionair kabinet nu aanbrengt, kunnen we onze inspanningen hiervoor versnellen en kunnen gebruikers de overstap maken naar alternatieven zoals waterstof en restwarmte. Dat is een belangrijke stap voor het klimaat.” reageert Gasunie-CEO Han Fennema.

Verbinding van vraag, aanbod en opslag van waterstof

Dit voorjaar kondigde de staatssecretaris van Klimaat & Energie aan om Gasunie te vragen de landelijke infrastructuur voor het transport van waterstof te ontwikkelen. Met deze ‘waterstof backbone’ legt Gasunie een landelijk netwerk aan dat vraag naar en aanbod van waterstof binnen en tussen de industriële clusters, met opslaglocaties en met het buitenland zal verbinden. Voor 85% van dat transportnetwerk zullen huidige aardgasleidingen worden hergebruikt. Han Fennema: “De eerste gesprekken met bedrijven die zijn geïnteresseerd in een aansluiting op waterstofinfrastructuur zijn gestart. De reservering van 750 miljoen euro door het demissionaire kabinet om de vollooprisico’s voor Gasunie te beperken, zorgt er voor dat wij de benodigde voorinvesteringen in waterstofinfrastructuur kunnen doen, zodat we klaar staan op het moment dat de industrie waterstof wil gebruiken.”

Warmtetransportnetwerk Zuid-Holland

Het demissionaire kabinet maakt verder geld vrij voor de ontwikkeling van het warmtetransportnetwerk Zuid-Holland. Het gebruik van restwarmte uit het Rotterdamse havengebied is een belangrijke kans om het warmtegebruik in de regio te verduurzamen. Gasunie ziet dit voorstel als een impuls voor de activiteiten in dit gebied: “Hiermee komt het positieve besluit over de aanleg van dit warmtetransportnetwerk dichterbij. We hopen later dit jaar verdere besluiten te kunnen nemen.”

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter