Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Gasunie: Voorgesteld beleid marktordening helpt ontwikkeling waterstofmarkt

Het beleid voor marktordening rondom waterstof dat het ministerie van EZK heeft voorgesteld schept volgens Gasunie duidelijkheid en geef richting om de waterstofmarkt verder tot ontwikkeling te laten komen. De waterstofmarkt in Nederland, Europa en daarbuiten ontwikkelt zich in hoog tempo, met een belangrijke rol voor nationale en internationale samenwerking. Gasunie zal zich volop inzetten om zijn rol snel, deskundig en slagvaardig te blijven vervullen.

GasUnie 12 december 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Gasunie concentreert zich de komende periode op het realiseren en openstellen van infrastructuur, zodat waterstof die in Nederland is geproduceerd of wordt geïmporteerd zich een weg naar de markt en naar klanten in binnen- en buitenland kan vinden. Han Fennema, CEO van Gasunie: “Onze hoogste prioriteit is het ontwikkelen van een landelijk netwerk voor het transport van waterstof, dat de havens, industriële clusters en waterstofopslaglocaties met elkaar verbindt én met onze buurlanden. Dat doen we op de manier zoals men van ons gewend is: open access, non-discriminatoir en met het oog op marktaggregatie. Zodat Nederland de toegangspoort naar Europa wordt voor de wereldwijde waterstofmarkt. Dat is goed nieuws voor het behalen van de klimaatdoelstellingen én voor de Nederlandse economie.”

Gasunie benadrukt dat een grote, nieuwe waterstofmarkt alleen tot stand kan komen via intensieve samenwerking, waarbij alle betrokken partijen hun eigen zelfstandige rol blijven vervullen en uiteindelijk hun eigen investeringen doen. Fennema: “Gasunie wil op basis van zijn rol en positie samenwerking vooral vormgeven in gezamenlijke studies naar de ontwikkeling en haalbaarheid van integrale waardeketens. Ketensamenwerking is voor nieuwe markten van belang voor het ontwikkelen van kennis en het oplossen van knelpunten. Het creëert een basis voor Gasunie en andere betrokken partners om daarna zelfstandig de eigen investeringen op te pakken. Vanuit dit uitgangspunt geven we op basis van het voorgestelde beleid de verdere samenwerking in NortH2 en andere verbanden vorm.”

Voor de ontwikkeling van de waterstofeconomie is de totstandkoming en opschaling van elektrolyse essentieel. Naast de ontwikkeling van infrastructuur, heeft Gasunie zich vanaf het begin van de ontwikkeling van de waterstofketen ook ingezet voor een aantal belangrijke, innovatieve initiatieven voor elektrolyse. Dat het ministerie van EZK ervoor kiest om de opschaling voor elektrolyse bij de markt neer te leggen schept de gewenste duidelijkheid voor iedereen. “Het past bij de vele lopende initiatieven van deze marktpartijen. Wij hopen dat alle initiatieven voor de ontwikkeling van waterstof bij elkaar zullen resulteren in de snelle ontwikkeling van een volwaardige waterstofketen. Zodat waterstof zijn essentiële bijdrage aan de energietransitie kan leveren”, aldus Gasunie-CEO Fennema.

Zie ook

Kamerbrief over ordening en ontwikkeling waterstofmarkt en antwoorden op Kamervragen over 'waterstofmiljarden'

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter