Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Gemeenten steunen versnelling verduurzaming amateursport

Het Nationaal Klimaat Platform (NKP) heeft advies uitgebracht over snellere verduurzaming van amateursportlocaties. De VNG wordt graag bij het vervolgtraject betrokken om mee te denken en samen te werken. Gemeenten nemen immers de regie in het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

VNG 8 juli 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Gebiedsgerichte aanpak

Het NKP heeft het optiedocument (pdf, 420 kB), waaraan onder meer de Vereniging Sport en Gemeenten heeft bijgedragen, opgesteld op aanvraag van de ministeries van VWS, EZK en BZK. Het platform benoemt hierin de volgende sleutels voor verduurzaming:

  • Ontzorging

  • Financiering

  • Gebiedsgerichte aanpak

Voor met name de gebiedsgerichte aanpak wordt naar gemeenten gekeken. Met de gebiedsgerichte aanpak hebben zij regie over de energietransitie in de gebouwde omgeving. Ook amateursport heeft hierin een rol. Die kan het gemeentelijk beleid in de transitievisie warmte (vanaf 2026 warmteprogramma) volgen, of op eigen initiatief een stap zetten in de energietransitie.

Sportverenigingen en gemeenten kunnen hierbij gebruikmaken van ons instrument om de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed te verbinden met de gebiedsgerichte aanpak.

Goede voorbeelden

We zien bij diverse gemeenten al mooie voorbeelden van sportaccommodaties die ingezet worden in de energietransitie. Denk aan de gemeente Eindhoven, die op sportpark Strijp een kunstgrasveld gebruikt als warmtecollector voor warmtelevering van 100-150 woningen. Onder dit veld is ook een warmte-koudeopslag gerealiseerd. Een ander voorbeeld is om (buiten)sportaccommodaties te gebruiken als energyhub in een wijk.

Naast deze technische kansen is een sportaccommodatie ook een plek waar inwoners samenkomen. Bij het verduurzamen van het sportvastgoed zien inwoners van dichtbij wat de meerwaarde kan zijn van zonnepanelen of een warmtepomp.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter