Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Handreiking regelgeving klimaatadaptief bouwen vernieuwd

Om weerstand te bieden tegen extremere weersinvloeden is het onder meer nodig de ruimtelijke ordening daarop aan te passen. Een vernieuwde handreiking laat met concrete voorbeelden zien wat gemeenten binnen decentrale regelgeving kunnen doen aan klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren.

VNG 19 januari 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen

Door klimaatverandering nemen hittestress, wateroverlast, droogte en de kans op overstromingen toe. Dat levert risico’s op voor onze gezondheid, veiligheid en economie. Om hiertegen aan de slag te gaan, verscheen in 2020 de ‘Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief bouwen en inrichten’.

Natuurinclusiviteit en biodiversiteit

Vanwege de toenemende aandacht voor natuurinclusief bouwen is nu aan de handreiking een hoofdstuk over biodiversiteit en natuurinclusiviteit toegevoegd. De kwaliteit van de natuur en de biodiversiteit staan immers onder druk, ook in de gebouwde omgeving. De voorbeeldregels in dit hoofdstuk zijn overgenomen uit de staalkaart omgevingsplan van de VNG.

Omgevingswet

Een andere reden om de handreiking te actualiseren is de aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet. De handreiking is geen blauwdruk van regelgeving in het omgevingsplan, maar geeft alleen voorbeelden. Het is aan gemeenten zelf om de keuze te maken om de voorbeeldregels, al dan niet in aangepaste vorm, toe te passen.

Bijlage

Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter