Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Hittelabel ontwikkeld voor woningen

De laatste jaren leiden hittegolven steeds vaker tot klachten bij bewoners. Kwetsbare bewoners lopen bovendien een groter risico op hittestress. In 2022 is daarom het NKWK-onderzoek ‘Hitte in woningen’ van 2021 voortgezet. De resultaten: een hittelabel, kaarten en een interactieve handreiking met praktische adviezen voor gemeenten en woningcorporaties. De tools kunnen gebruikt worden door gemeenten, woningcorporaties en alle andere partijen die met hitte in woningen aan de slag willen.

Kennisportaal Klimaatadaptatie 9 februari 2023

Hittelabel voor woningen

De onderzoekers hebben met hulp van simulaties een hittelabel ontwikkeld. Dit is een formulier dat je zelf kunt invullen om te kijken of een woning oververhit kan raken of niet. Het label is gebaseerd op de effecten van maatregelen in of rond het gebouw. Maar ook het gedrag van bewoners is meegenomen, zoals de vraag of ze hun woning ventileren. Je kunt het label verder gebruiken om te controleren of het risico op oververhitting van de woning door een maatregel afneemt.

Hittekaarten kwetsbare buurten en gebouwen

Naast het hittelabel levert dit onderzoek kaarten op die laten zien hoe kwetsbaar buurten zijn voor hitte en kaarten waarmee je kunt bepalen hoe kwetsbaar gebouwen zijn voor hitte. Aan deze kaarten wordt nog gewerkt. Het wordt mogelijk om ze te combineren, zodat je de risico’s van gebied, gebouw en gebruiker kunt analyseren.

Handreiking met nieuwste inzichten

Verder is op basis van dit onderzoek de handreiking Hitte in Bestaande Woningen 2.0 uitgebracht: een vervolg op de handreiking uit 2021. Deze interactieve handreiking bundelt de nieuwste inzichten over welke factoren de temperatuur in woningen bepalen en welke maatregelen de binnentemperatuur beperken. De handreiking is bedoeld voor ambtenaren van gemeenten en medewerkers van woningcorporaties. In de handreiking is veel aandacht voor kwetsbare groepen, zoals ouderen en bewoners met een lager inkomen.

De NKWK-onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad (NKWK-KBS) is één van de 14 onderzoekslijnen van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat. Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie organiseert deze onderzoekslijn samen met STOWA en Deltares. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat financiert de onderzoeken, met cofinanciering van een onderzoeksconsortium van zo'n vijftien tot twintig kennisinstellingen en adviesbureaus.

Bijlage

Handreiking Hitte in Bestaande Woningen 2.0 

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter