Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Kabinet komt met voorstel verstrenging Klimaatwet

Om de Nederlandse Klimaatwet in lijn te brengen met de Europese Klimaatwet en het coalitieakkoord zal Rob Jetten, Minister voor Klimaat en Energie in het voorjaar van 2022 een wetswijziging voorstellen.

16 februari 2022

In een brief aan de Kamer over de uitwerking van het coalitieakkoord meldt Minister Jetten de aanpassingen van de Klimaatwet in een nieuw wetsvoorstel. Het doel voor 2030 van 49% reductie in Co2-uitstoot wordt bijgesteld naar 55% reductie en het doel voor 2050 van 95% CO2-reductie wordt naar klimaatneutraliteit bijgesteld.

Wetenschappelijke adviesraad

In de brief worden vervolgstappen voor de wijzigingen genoemd die voortkomen uit het coalitieakkoord. Zo zal er een wetenschappelijke adviesraad worden opgericht die wettelijk verankerd wordt.

“Er komt een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad die het kabinet gevraagd en ongevraagd zal adviseren over het klimaatbeleid. De adviesraad zal zich buigen over onder meer de nieuwe langetermijnstrategie maar ook over onderwerpen rondom bijvoorbeeld techniek en innovatie. Bij het beleidsprogramma zal ik nader ingaan op de inrichting van de Raad, waarbij ook de uitkomsten zullen worden betrokken van de “Wetenschapstoets op klimaatverantwoording”.3 Ik zal dan tevens ingaan op proces en werkwijze van de aangekondigde generatietoets op het klimaatbeleid. De rol van de wetenschappelijke adviesraad zal worden verankerd in de Klimaatwet en krijgt daarbij een complementaire rol aan de reeds wettelijk verankerde rol van de Raad van State en rekenmeester PBL. Ik zal in het beleidsprogramma ook ingaan op de verhouding met het expertteam energiesysteem, dat al is gestart om snelle onafhankelijke advisering al voor de zomer te kunnen effectueren.”

Naast de adviesraad wordt ook de beleidscyclus van de Klimaatwet met de begrotingscyclus gestroomlijnd en zal het kabinet kijken naar een voorstel om tussendoelen voor 2035 en 2040 in de Klimaatwet op te nemen.

Publicatie

kamerbrief over uitwerking coalitieakkoord klimaat en energie

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter