Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Klimaatnota 2023: Klimaatdoelen voor het eerst in zicht, uitvoering is de sleutel voor succes

Het kabinet heeft vandaag de Klimaatnota 2023 gepresenteerd. Voor de eerste keer komt het klimaatdoel van 55% emissiereductie in 2030 in zicht, mits de uitwerking en uitvoering van het klimaatbeleid voortvarend doorgang vinden. Het kabinet blijft hieraan werken in zijn demissionaire periode.

Rijksoverheid 26 oktober 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Voortgang klimaatdoelen

Klimaatverandering is dé uitdaging voor onze generatie. Het kabinet heeft daarom sinds zijn aantreden werk gemaakt van ambitieus, rechtvaardig en uitvoerbaar klimaatbeleid. Zo is het Beleidsprogramma Klimaat van juni 2022 in het voorjaar van dit jaar aangevuld om te komen tot een samenhangend beleidspakket van normering, subsidies en beprijzing.

Met dit beleid – zo concludeert het Kabinet op basis van de nieuwe PBL-cijfers uit de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2023 – ligt Nederland op koers voor ten minste 55% reductie in 2030. Zo geeft het PBL aan dat de verwachte broeikasgasreductie in 2030 op basis van het beleid uitkomt op circa 46-57% ten opzichte van 1990. Bovendien kunnen de maatregelen die door PBL nog niet in de raming zijn betrokken volgens eerdere inschattingen van het kabinet nog ongeveer 4 procentpunt aan extra reductie opleveren. Ter vergelijking: in 2022 was nog sprake van 41-52% reductie.

Minister Jetten voor Klimaat en Energie: “Het is ontzettend goed nieuws dat volgens de cijfers van het PBL de klimaatdoelen voor 2030 voor het eerst in zicht komen. We zitten op de goede weg en het is belangrijk dat we nu doorgaan met de uitwerking en uitvoering van onze plannen.”

Uitvoering en uitwerking als voorwaarde

Voorwaarde bij het halen van deze doelen is wel dat de uitwerking en uitvoering van dat beleid voortvarend doorgang vinden. Het kabinet is aan de slag gegaan met dit beleid en blijft hieraan werken in zijn demissionaire periode. Zo wordt bijvoorbeeld het fiscaal pakket waarover besluitvorming in het voorjaar was afgerond volledig opgenomen in het Belastingplan 2024 en is in het Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2024 de financiële verwerking opgenomen van subsidiemaatregelen die onderdeel waren van het Voorjaarsnotapakket.

Daarnaast zal in 2024 op basis van de Klimaatwet de eerste vijfjarige herziening van het Klimaatplan plaatsvinden. Dit nieuwe Klimaatplan zal ingaan op de strategie naar klimaatneutraliteit in 2050 en de concrete hoofdlijnen schetsen voor de beleidsagenda voor de periode 2025-2035. Ter voorbereiding op de besluitvorming hierover, werkt het demissionaire kabinet door aan de voorbereiding en stuurt het in november een contourenbrief over het klimaatplan. Deze brief schetst de belangrijkste dilemma’s het langetermijnbeleid, inclusief bijbehorende keuzerichtingen.

Nationale Klimaatweek

De Klimaatdag vindt plaats voorafgaand aan de Nationale Klimaatweek, die op 30 oktober start. Tijdens de Nationale Klimaatweek worden de duurzame initiatieven van burgers, bedrijven en gemeenten in het zonnetje gezet.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter