Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Minister wil verduurzaming door VvE’s gemakkelijker maken

Woningcorporaties moeten uiterlijk in 2028 hun woningen met een EFG-label verduurzamen. Bij woningen binnen een Vereniging van Eigenaren (VvE) kost dat vaak extra tijd. Om VvE’s te helpen versnellen, heeft minister De Jonge de zogenoemde VvE-versnellingsagenda verduurzaming opgesteld.

Aedes 14 september 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Corporaties hebben veel woningen in VvE’s en willen ook deze woningen graag verduurzamen. Daarbij lopen zij tegen verschillende knelpunten aan, bijvoorbeeld als het gaat om instemming en financiering. Ook kan het belang van een eigenaar-bewoner anders zijn dan dat van de corporatie of huurder. De VvE-versnellingsagenda verduurzaming moet het voor zowel corporaties als voor eigenaar-bewoners eenvoudiger maken om te verduurzamen.

De belangrijkste punten uit de versnellingsagenda zijn:

Vereenvoudigen besluitvorming voor verduurzamingsmaatregelen

Nu is nog een verhoogde meerderheid (vaak 2/3e), nodig. Straks is een gewone meerderheid voldoende, zoals nu al het geval is bij groot onderhoud. Daarnaast vervalt de opkomsteis. Dit is op zijn vroegst medio 2026 geregeld.

Verder wil de minister laten onderzoeken of het wenselijk is het wijzigen van de splitsingsakte te vereenvoudigen en op welke wijze dit zou kunnen.

Financiering aantrekkelijker maken

De subsidie voor VvE’s (SVVE) wordt uitgebreid voor meer mogelijkheden van procesbegeleiding, die de VvE kan combineren met de gemeentelijke subsidies. Daarnaast is met het Klimaatpakket van 26 april jl. de rente van de VvE-Energiebespaarlening van het Warmtefonds met 1,5% verlaagd.

Hulp bij verduurzaming

Er is € 25 miljoen beschikbaar gesteld voor procesbegeleiding vanaf 2024. Ook moet er een landelijk VvE-verduurzamingsloket komen dat o.a. gemeenten helpt in de ondersteuning van VvE’s, bijvoorbeeld met gerichte informatie. Gemeenten kunnen hun budget voor de lokale aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma (ruim € 1 miljard) en energiearmoede (€ 568 miljoen) ook inzetten om VvE’s te helpen bij het verduurzamen van het gebouw.

Versnelling grote VvE’s

Woningcorporaties kunnen binnen de VvE de andere eigenaar-bewoners stimuleren, ondersteunen en meenemen in de stappen voor duurzaam onderhoud van het gebouw. Zij hebben de kennis en de kunde en hebben belang bij duurzaam onderhouden vastgoed. BZK kijkt samen met Aedes en Woonbond ook naar het vereenvoudigen van het instemmings- en initiatiefrecht. Er komt op korte termijn een handreiking die ingaat op de bevoegdheden van woningcorporaties in de Woningwet bij de verduurzaming van de gemengde VvE.

Met de versnellingsagenda roept de minister gemeenten op om te beginnen bij VvE’s met de slechtste labels. Dit sluit aan bij de aanpak van corporaties. Minister De Jonge heeft de VvE-versnellingsagenda verduurzaming naar de Kamer gestuurd.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter