Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: belangrijkste veranderingen per 1 januari 2023

Een prijsplafond voor gas en elektriciteit, aanscherping van de CO2-heffing voor de industrie en versoepeling van de subsidieaanvraag voor isolerende maatregelen voor woningeigenaren. Dat zijn enkele veranderingen op het terrein van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat die op 1 januari 2023 ingaan.

Rijksoverheid 23 december 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Prijsplafond voor gas en elektriciteit

Huishoudens en andere kleinverbruikers van energie gaan tot een bepaald verbruik niet meer dan een maximale prijs betalen. De prijs- en verbruiksplafonds zijn: € 1,45 per kuub (m³) gas tot een verbruik van 1200 m³; € 0,40 per kilowattuur (kWh) stroom tot een verbruik van 2900 kWh. Huishoudens en kleinverbruikers hoeven hier zelf niets voor te doen, de energieleveranciers voeren het prijsplafond uit. Het prijsplafond geldt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Met de komst van dit prijsplafond vervalt per 1 januari 2023 de btw-verlaging op energie. Het prijsplafond is inclusief btw en energiebelasting. Voor meer informatie: nieuwsbericht over de uitwerking van het prijsplafond.

Versoepeling subsidieaanvraag isolerende maatregelen

Tot nu toe konden woningeigenaren via de ISDE alleen subsidie aanvragen voor isolatie vanaf 2 of meer maatregelen. Vanaf 1 januari 2023 kan dat ook voor 1 isolatiemaatregel. Huishoudens kunnen gemiddeld 15% van de kosten die ze hebben gemaakt terugkrijgen. De regeling geldt met terugwerkende kracht: eén van de voorwaarden is dat deze isolatiemaatregel op of na 2 april 2022 is aangebracht. Meer informatie: website RVO over de ISDE.

Update van lijst met bedrijfsmiddelen waarvan investeringskosten aftrekbaar zijn

Het is al langere tijd mogelijk om als ondernemer investeringen in bedrijfsmiddelen die zorgen voor minder CO2-uitstoot af te trekken van de winst en zo de fiscale winst te verlagen. Voorwaarde is dat de bedrijfsmiddelen op de lijst staan waarvoor deze EIA-aftrek kan worden aangevraagd: de energielijst. Op deze lijst staan bijvoorbeeld waterpompen en zonnepanelen. Deze energielijst is voor 2023 uitgebreid en aangepast, en staat vanaf 29 december online op de website van RVO, zie Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers.

Aanscherping CO2-heffing industrie

Industriële bedrijven die te veel CO2 uitstoten gaan vanaf 1 januari 2023 meer belasting betalen. Zo wil het kabinet de industrie stimuleren hun productieproces sneller te verduurzamen en minder CO2 uit te stoten. Het deel van de CO2-uitstoot waar industriële bedrijven geen heffing over betalen, wordt vanaf 1 januari 2023 kleiner. Bedrijven die veel CO2 uitstoten gaan zo per saldo, wanneer ze niet op tijd verminderen, meer belasting over deze uitstoot betalen. Het tarief van de CO2-heffing verandert niet vanaf 1 januari 2023. Meer informatie over de CO2-heffing.

Duurzaamheidseisen biomassa

Naast de bestaande duurzaamheidseisen wordt het per 1 januari 2023 verplicht om aan te tonen dat biogrondstoffen die worden verbrand in EU ETS installaties, voldoen aan de Europese duurzaamheidseisen. Als installaties dit niet kunnen aantonen, telt de emissie van de verbrande biomassa volledig mee als fossiele uitstoot. De betrokken bedrijven en controlerende instanties zijn geïnformeerd. Voor meer informatie: Website RVO over duurzaamheidseisen biomassa.

Ondernemers

Per 1 januari 2023 zal er voor ondernemers ook het één en ander veranderen. Zo gaat de BTW op zonnepanelen naar 0% en gaat de zelfstandigenaftrek omlaag. Alle wijzigingen voor ondernemers die op 1 januari 2023 ingaan zijn terug te vinden op de Website KVK Ondernemersplein.

Naamswijziging Agentschap Telecom

Vanwege de toenemende digitalisering verandert de naam van het Agentschap Telecom per 1 januari 2023 in de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. De nieuwe Rijksinspectie Digitale Infrastructuur behoudt de taken van het huidige agentschap. Voor meer informatie: Website Agentschap Telecom.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter