Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Nieuwe benchmarkwaarden gepubliceerd

De Europese Commissie heeft de nieuwe benchmarkwaarden vastgesteld en gepubliceerd.

Nederlandse Emissieautoriteit 15 maart 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De nieuwe benchmarks zullen gelden van 2021 tot en met 2025. In 2026 worden de benchmarks opnieuw aangescherpt. De benchmarkwaarden zijn belangrijk omdat ze mede bepalen hoeveel gratis emissierechten bedrijven, die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS), toegewezen krijgen.

Bijlage

Uitvoeringsverordening tot vaststelling van herziene benchmarkwaarden voor de kosteloze toewijzing van emissierechten voor de periode van 2021 tot en met 2025 - overeenkomstig artikel 10 bis, lid 2, van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter