Menu

Filter op
content
Klimaatweb
0


Emissiehandel is de handel in emissierechten, waarbij elk emissierecht 1 ton CO2-uitstoot representeert. Bedrijven die CO2 uitstoten zijn verplicht daarvoor emissierechten te kopen, wat georganiseerd wordt door het Emission Trade System van de Europese Unie (ETS). Hiermee betaalt de industrie voor de uitstoot en wordt een transitie naar duurzame energiebronnen gestimuleerd. Het ETS schroeft de prijs voor emissierechten geleidelijk aan op, met als doel om in 2057 de CO2-uitstoot terug te brengen naar nul.

Het ETS stelt jaarlijks een plafond vast voor de aanvaardbare maximale hoeveelheid CO2-uitstoot. Elk jaar wordt dit plafond lager bijgesteld, wat de prijs voor de ETS opdrijft doordat hierdoor schaarste op de markt ontstaat. Het wordt daardoor steeds duurder voor bedrijven om CO2 uit te stoten. Dit zorgt ervoor dat zij innoveren en overstappen op alternatieve brandstoffen en grondstoffen die minder of geen uitstoot veroorzaken.

Welke bedrijven vallen onder de ETS?

Het ETS reguleert de CO2-uitstoot van de Europese industrie. Bedrijven die onder het systeem vallen zijn meestal grote, energie-intensieve bedrijven uit onder andere de elektriciteitssector, raffinage industrie, chemische industrie en metaalsector. Dit komt neer op ongeveer 11.000 bedrijven binnen Europa samen zorgen voor 45 procent van de Europese uitstoot. Binnen Nederland vallen ongeveer 450 bedrijven onder het ETS, zij zijn samen verantwoordelijk voor 45 procent van de Nederlandse CO2-uitstoot.

Handel in emissierechten

Bedrijven kunnen handelen in de emissierechten die zij hebben gekocht. Zo kunnen zij extra rechten overkopen van andere bedrijven die ze niet gebruiken als ze verwachten meer uit te stoten dan is ingecalculeerd. Bedrijven die verduurzamen kunnen zo geld verdienen door de rechten die zij niet nodig hebben te verkopen. Door de handel in emissierechten komt er een CO2-prijs tot stand.

In dit dossier vindt u nieuws en achtergrond met betrekking tot de ontwikkelingen rondom emissierechten & emissiehandel, evenals beleidsstukken, publicaties, video’s, vraag & antwoord en tools over dit onderwerp.