Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Provincie Utrecht presenteert overzicht van maatregelen om pleinen klimaatadaptief in te richten

Pleinen in Nederlandse steden en dorpen zijn relatief vaak versteend. Dat betekent niet alleen dat het er in de zomer snel heel heet wordt, maar bijvoorbeeld ook dat er sneller wateroverlast kan ontstaan. De oplossing is simpel: richt pleinen klimaatadaptief in. Bijvoorbeeld door ze te vergroenen, maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. De publicatie ‘Bouwstenen klimaatpleinen Provincie Utrecht’ biedt inspiratie voor gemeenten om pleinen klimaatadaptief in te richten.

Kennisportaal Klimaatadaptatie 23 maart 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Pilot met twee pleinen

In de gemeente Utrechtse Heuvelrug ontstond het plan om twee naast elkaar gelegen pleinen in Driebergen klimaatadaptief te maken. In opdracht van de provincie Utrecht maakte Atelier GroenBlauw hiervoor, samen met inwoners, een inventarisatie en een ontwerp. In de publicatie ‘Bouwstenen klimaatpleinen Provincie Utrecht’ (pdf, 43 MB) vind je welke lessen er geleerd zijn uit deze pilot.

Handvatten voor gemeenten

De resultaten van de pilot in Driebergen zijn doorvertaald naar ‘klimaatbouwstenen’: mogelijke maatregelen om pleinen klimaatadaptief in te richten. Ben je als gemeente van plan om een plein klimaatadaptief in te richten? Dan kun je een selectie maken van maatregelen die passen bij het plein. De publicatie bevat een matrix waarin je kunt zien welke combinatie van maatregelen het beste werkt om een plein klimaatadaptief in te richten. Ook zie je per maatregel een globale schatting van de kosten en de impact.

Maatregelen met meerdere voordelen

De publicatie bevat tientallen voorbeelden van klimaatbouwstenen. Je kunt een plein bijvoorbeeld klimaatadaptief inrichten met beplante infiltratiestroken, bomen en struiken en een waterbergingsvijver. De verschillende maatregelen verminderen samen de kans op wateroverlast, droogte en hittestress. Daarnaast kunnen vooral de groene maatregelen ook de biodiversiteit versterken en de leefkwaliteit verbeteren. De ‘bouwstenen’ zijn verdeeld in vijf verschillende categorieën: vergroenen, wateropvang en infiltratie, verkoeling, biodiversiteit en gebouwen op/aan het plein.

Bijlage

Publicatie ‘Bouwstenen klimaatpleinen Provincie Utrecht’

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter