Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Ruimtelijke ontwikkelingen in reserveringsgebieden 'Ruimte voor de Rivier', 2000 - 2021

In de reserveringsgebieden in het Rijnstroomgebied in het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier is het aantal nieuwe woningen in de periode 2000-2021 buiten bestaand bebouwd gebied met 43 woningen toegenomen (van 533 tot 576).

Compendium voor de Leefomgeving 9 september 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Reserveringsgebieden als veiligheid tegen overstromingen

Het Rijk wil in het gebied van de grote rivieren de veiligheid tegen overstromen handhaven. In de PKB Ruimte voor de rivier deel IV (V&W, 2006) zijn reserveringsgebieden aangewezen. In deze reserveringsgebieden worden grootschalige of kapitaalintensieve ruimtelijke ontwikkelingen geweerd. De PBK is vanaf 26 januari 2007 in werking getreden (Staatscourant 2007). De contouren van reserveringsgebieden zijn in 2011 gewijzigd en opgenomen in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro 2011). Naast reserveringsgebieden voor het Rijnstroomgebied (in verband met 'Ruimte voor de rivier') zijn in het Barro ook reserveringsgebieden voor het Maasstroomgebied opgenomen.

In 2019 is de 'geometrische begrenzing van reserveringsgebieden grote rivieren' ongewijzigd opgenomen in artikel 2.9 van de Omgevingsregeling; de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage III ( Staatscourant 2019).

Het aantal woningen in de reserveringsgebieden in het Rijnstroomgebied is in de periode 2000 - 2021 licht toegenomen

Het aantal woningen in reserveringsgebieden (Rijnstroomgebied) buiten bestaand bebouwd gebied is in de periode 2000 - 2021 licht toegenomen 533 tot 576. In Voorst zijn in de periode 2000-2021 respectieve 28 woningen gebouwd in reserveringsgebied. Deze nieuwbouw is soms eerder aangevangen dan de inwerkingtreding van de PKB. Of de nieuwbouw strijdig is met het beleid, is niet onderzocht. In periode 2000 - 2021 is binnen bestaand bebouwd gebied het aantal woningen constant gebleven; 20.

In het Maasstroomgebied hebben zich in de periode 2000 t/m 2021 minimale ontwikkelingen voorgedaan reserveringsgebieden. Het totaal aantal woningen in reserveringsgebieden bedroeg in 2000 '46' en 2021 '49'.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter