Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Standaardaanpak biedt inzicht in klimaatrisico’s van gebouwen

De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft samen met zo’n dertig organisaties een standaardaanpak ontwikkeld om inzicht te bieden in de klimaatrisico’s voor elk gebouw. Op 6 juli is het tweede deel van dit Framework for Climate Adaptive Buildings gepubliceerd. Na de zomer verschijnt het derde en laatste deel.

Kennisportaal Klimaatadaptatie 18 juli 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Met deze standaardaanpak kunnen gebouweigenaren inzicht krijgen in de risico’s op schade aan hun vastgoed als gevolg van klimaatverandering. Dat inzicht is nodig om de juiste maatregelen te kunnen nemen.

Het risico op schade door klimaatverandering voor vastgoed heet ook wel fysiek klimaatrisico en het vergroot de kans dat panden hun waarde verliezen.

Financiële toezichthouders roepen daarom op om de risico’s goed in beeld te brengen, ook om te voorkomen dat het financieel systeem in gevaar komt. Verder komt er vanuit Europa de komende jaren voor steeds meer vastgoedpartijen de verplichting om te rapporteren over klimaatrisico’s.

Hoe werkt de aanpak?

Het Framework for Climate Adaptive Buildings bestaat uit drie stappen:

  1. De omgevingsscore: in deze stap schat je de klimaateffecten voor de omgeving van gebouwen in

  2. De gebouwscore: in deze stap schat je in hoe kwetsbaar een gebouw is voor verschillende klimaateffecten in de omgeving. Zo kun je een klimaatrisico-score voor een gebouw of voor je hele vastgoedportfolio vaststellen.

  3. De adaptatiestrategie: in deze laatste stap bepaal je welke gebieds- en gebouwmaatregelen kunnen helpen om de ingeschatte risico’s tegen te gaan. Gebiedsmaatregelen hebben vaak het meeste effect en daarvoor is het belangrijk om de samenwerking met andere partijen in je gebied te zoeken.

Romee Prijden, projectmanager bij DGBC: “De scores zijn duidelijk, van zeer laag tot zeer hoog. En de aanpak is volledig transparant. Daardoor kun je binnen je eigen vastgoedportfolio panden met elkaar vergelijken. Niet alleen per locatie, maar bijvoorbeeld ook per klimaatthema.”

Hoe is de aanpak ontwikkeld?

De DGBC heeft het Framework for Climate Adaptive Buildings ontwikkeld met een brede alliantie van financiële instellingen, kennisinstituten, adviseurs, woningcorporaties en overheden.

Volgens Jan Kadijk, manager Kennis en Innovatie bij DGBC was dat een bijzondere en succesvolle aanpak: “We hebben met elkaar een aanpak ontwikkeld waarbij dertig organisaties hebben meegekeken. En de aanpak kan ook nog eens door iedereen vrij gebruikt worden. We hebben hiermee bijgedragen aan een gemeenschappelijke taal voor klimaatrisicoscans.”

Waarom een standaardaanpak?

Bestaande methodes voor klimaatrisicoscans waren een black box: ze verschilden erg van elkaar en waren vaak niet transparant. Hierdoor kon je de resultaten van de risicoscans niet met elkaar vergelijken en ook was er onzekerheid over de betrouwbaarheid.

Een standaardaanpak is daarom wenselijk: iedereen gebruikt dezelfde transparante methode waardoor er een gelijk speelveld komt.

Samen sneller klimaatbestendig

Volgens Jan Kadijk levert een standaardaanpak daarnaast nog een groot voordeel op: “Als iedereen op dezelfde manier zijn gebouwen doorlicht, ontstaat er ook meer gezamenlijkheid in de probleemanalyse op een bepaalde plek. Dat kan ertoe leiden dat partijen samen het probleem op gebiedsniveau aanpakken. En dat is heel zinnig, want vaak is het een ‘mission impossible’ om een klimaatdreiging in je eentje op te lossen.”

“Maatregelen op gebiedsniveau zijn vaak effectiever dan sleutelen aan je gebouw. En ik zie ook dat vastgoedpartijen er steeds meer over nadenken om samen te investeren in gebiedsmaatregelen.”

Dit laatste onderwerp komt aan bod in deel drie van de aanpak dat na de zomer verschijnt.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter