Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Subsidie voor innovatieve landbouwprojecten in Noord-Nederland

Op woensdag 1 mei 2024 gaat een subsidieregeling open voor iedereen die een idee heeft voor een innovatief project binnen de landbouwsector in Drenthe, Friesland of Groningen. Het gaat om de regeling ‘Samenwerken aan innovatie Europees Innovatief Partnerschap’ uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027. In Drenthe heeft de provincie 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze innovatieve projecten.

Provincie Drenthe 17 april 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De subsidie biedt kansen voor iedereen die wil bijdragen aan een duurzame en toekomstbestendige landbouw. De projecten die worden ondersteund dragen bij aan het (door)ontwikkelen of praktisch klaarmaken van nieuwe concepten, producten of diensten en de uitwisseling van kennis hierover. Thema’s zoals het ontwikkelen van duurzame verdienmodellen binnen de landbouw, het verbeteren van de biodiversiteit of het inspelen op maatschappelijke verwachtingen over voedsel en gezondheid staan centraal.

Samenwerken aan innovatie EIP 2024 richt zich op samenwerkingsverbanden van tenminste twee partijen en waarvan in ieder geval één partij landbouwer is. Projecten van goedgekeurde aanvragen horen bij het netwerk Europees Innovatie Partnerschap (EIP). Dit netwerk bestaat om binnen de Europese unie te leren van elkaars projecten en innovatie te stimuleren binnen de landbouwsector.

Digitale informatiebijeenkomst

Op donderdag 25 april 2024 houden en provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland een informatief Teams-uur over de openstelling van de subsidie. Tijdens de Teams-sessie geven vertegenwoordigers van de drie noordelijke provincies en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) informatie over deze subsidie voor de ontwikkeling van innovatieve landbouwprojecten. Er is zowel vooraf als tijdens de bijeenkomst ruimte voor vragen. Aanmelden kan via Samenwerken aan innovatie 2024 (EIP) (snn.nl).

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De subsidie Samenwerken aan innovatie EIP 2024 is onderdeel van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027. Dit beleid, gefinancierd door de Europese Unie (EU) in samenwerking met provincies en gemeenten, heeft tot doel de landbouw te moderniseren en duurzamer te maken, terwijl voedselzekerheid wordt beschermd. Tijdens het programma komen er verschillende subsidies beschikbaar om een landbouw te creëren die economie, boer en leefomgeving met elkaar verbindt. Het GLB 23-27 is de opvolger van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter