Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Succesvol Ontzorgingsprogramma provincies impuls voor klimaatdoelstellingen

Sinds 2021 adviseren en begeleiden provincies kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren via het Ontzorgingsprogramma bij het verduurzamen van hun gebouwen. Vastgoedeigenaren krijgen via het Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed praktische adviezen over te nemen stappen en maatregelen. Met succes: in 2021 zijn 91 intentieverklaringen getekend en 108 trajecten gestart verdeeld over de 12 provincies. Kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren verklaren hiermee gebruik te willen maken van het programma. Vanwege dit succes wordt het programma in 2022 uitgebreid.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 7 februari 2022

De € 24 miljoen die het rijk beschikbaar stelde voor het Ontzorgingsprogramma wordt uitgebreid met extra middelen om het programma te intensiveren. Het huidige Ontzorgingsprogramma loopt tot 1 januari 2024, maar de verwachting is dat deze einddatum met de komst van extra middelen wordt verlengd.

Ontzorgingsprogramma

Voor kleine eigenaren van maatschappelijk vastgoed, zoals kleinschalige gemeenten, zorginstellingen, culturele instellingen en dorps- en buurthuizen, is verduurzaming van gebouwen een uitdaging door gebrek aan kennis en capaciteit. De adviseurs van het Ontzorgingsprogramma voorzien vastgoedeigenaren hierbij van ondersteuning. Zij adviseren de vastgoedeigenaren bijvoorbeeld over de financiering van maatregelen. Ook helpen zij bij het zoeken naar de juiste partijen voor de uitvoering. Iedere provincie geeft een eigen invulling aan het Ontzorgingsprogramma en maakt zelf de keuze welke kleine vastgoedeigenaren zij binnen het programma ontzorgen.

Klimaatdoelstelling

De maatschappelijk vastgoedsector is voor ongeveer 5-10% verantwoordelijk voor het totale energieverbruik van Nederland. Dat betekent dat er een groot potentieel ligt om het vastgoed te verduurzamen en CO2-arm te maken. Om er voor te zorgen dat de gebouwde omgeving minder CO2-uitstoot, moeten in 2030 1,5 miljoen gebouwen verduurzaamd zijn om de klimaatdoelstellingen te halen. Het Ontzorgingsprogramma versnelt deze ontwikkeling.

Kennis– en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed speelt door sectorspecifieke kennis een fundamentele rol in het Ontzorgingsprogramma. Alle vastgoedeigenaren kunnen hier terecht voor bijvoorbeeld informatie over portefeuilleroutekaarten, rekentools en praktijkvoorbeelden. Daarnaast biedt het platform ondersteuning aan provinciale programma’s.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter