Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Verandering energieregels voor de industrie

Met het wegvallen van de MJA3 veranderen de energieregels voor bedrijven en de CO2-heffing wordt van groot belang bij investeringsbeslissingen.

16 juli 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht
 
Er spelen veel ontwikkelingen: energieregels in de milieuvergunning, het wegvallen van de MJA3, de EED, ETS, de CO2-heffing en Omgevingswet. De energieregels voor de industrie zijn ingewikkeld en veranderen regelmatig. Hoe zit dit nu voor de verschillende bedrijven (Type B/C, IPPC, ETS)?

Energie in de milieuvergunning

Met het wegvallen van het MJA3-convenant wordt voor veel meer bedrijven dan voorheen het onderwerp energie in de milieuvergunning geregeld. Of dit voor u ook geldt, hangt af van welk type bedrijf u bent: ETS, IPPC, Type B/C: Als de som van uw installaties waar u brandstoffen verbrandt grofweg totaal meer is dan 20 MWth of als u onder een met name genoemde activiteit valt (bijvoorbeeld productie cementklinkers of glas), dan is het ETS CO2-emissiehandel voor u van toepassing. Het onderwerp energie wordt daarmee niet in de milieuvergunning geregeld. U valt onder het toezicht vanuit ETS. Bent u geen ETS-bedrijf, maar bent u een IPPC-bedrijf (vallend onder de Europese Richtlijn Industriële Emissies) dan wordt energie wel in uw milieuvergunning geregeld. Hierbij wordt in de aanvraag en in de beschikking rekening gehouden met de maatregelen vanuit de Europese BBT-conclusies. Bent u wel vergunningplichtig (Type C) maar bent u geen ETS of IPPC-bedrijf, dan wordt energie ook in uw milieuvergunning geregeld. De voorschriften worden gebaseerd op het Nederlandse stelsel van BBT. Bent u als bedrijf niet vergunningplichtig (Type B), dan valt u onder de direct werkende energieregels van het Activiteitenbesluit. Onderstaand schema geeft dit weer:

ETS en CO2-heffing

Sinds 1 januari 2021 is de CO2-heffing voor de industrie van kracht. De meeste bedrijven die meedoen aan het Europese emissiehandelssysteem ETS, vallen ook onder reikwijdte van deze heffing. Tegelijkertijd gaat ook de prijs van een ETS emissierecht snel omhoog (nu meer dan 50 €/ton). De kosten van CO2-emissies nemen hierdoor sterk toe. Dit is van invloed op uw business cases en investeringsbeslissingen. Daarnaast zijn er met de CO2-heffing industrie en de dit jaar gestarte vierde handelsperiode binnen het ETS ook een aantal nieuwe verplichtingen zoals het Activiteitsverslag (ETS) en volgend jaar het Industrieel emissieverslag (CO2-heffing).

Reacties

Laat een reactie achter

KENNISPARTNER

Klapwijk, Léone