Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Vergunning voor waterstofhub haven Vlissingen aangevraagd

Het Amerikaanse Vision Energy Corporation heeft vergunning aangevraagd voor de opslag van groene waterstof en groene ammonia in Vlissingen.

H2Platform 16 januari 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Vision Energy heeft via haar 100% dochteronderneming Evolution Terminals BV (“ETBV”) een concept Omgevingsvergunning Milieuaanvraag ingediend. De omgevingsvergunningaanvraag bestaat uit meer dan 20 afzonderlijke en substantiële documenten, waaronder ontwerp- en inrichtingstekeningen, gedetailleerde milieustudies en -rapporten, en brand-, risico- en veiligheidsbeoordelingen.

Energiehub voor onder meer groene waterstof

Het betreft de realisatie van een groene energiehub voor de invoer, opslag en verwerking van hernieuwbare energieproducten, waterstofdragers en koolstofarme brandstoffen.

Milieueffectrapportage

Het bedrijf heeft daarvoor ook een gedetailleerde milieueffectrapportage (“MER”) nodig. Het is de bedoeling dat deze MER op of vóór 31 januari 2023 wordt ingediend, op de voet gevolgd door de bouwvergunning fase 1 (“Omgevingsvergunning Bouw”), voor de bouw van maximaal 400.000 kubieke meter (CBM) tankopslagcapaciteit, evenals aanlegsteiger, vrachtwagen- en raillaadinfrastructuur.

Opslag en infrastructuur

De aanvraag voor de bouwvergunning zal worden gefaseerd om tegemoet te komen aan de verdere uitbreiding van de opslaginfrastructuur als antwoord op de vraag vanuit de markt naar een grotere tankcapaciteit voor groene ammoniak, evenals op specifieke technische en operationele vereisten.

Eind 2023 definitieve beslissing

Het projectmanagementteam van Vision Energy zal nauw blijven overleggen met de relevante gemeentelijke en provinciale overheidsinstanties ter ondersteuning van het formele vergunningbeoordelingsproces. Omdat het bedrijf zijn doel handhaaft om de alle vereiste vergunningen in het derde kwartaal van 2023 te verkrijgen en de definitieve investeringsbeslissing te nemen tegen Q4 2023.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter