Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

VNG-reactie op gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

Gemeenten zijn positief over het wetsvoorstel en ontwerpbesluit over de gemeentelijke instrumenten voor de warmtetransitie. Deze zijn essentieel voor hun regierol in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Gemeenten zien ook kwetsbaarheden. Dat geeft de VNG aan in haar consultatiereactie.

VNG 6 oktober 2022

Aandachtspunten

Uit gesprekken met gemeenten bleek opnieuw dat bestuurders en ambtenaren de regierol, die is afgesproken in het Klimaatakkoord, zorgvuldig en efficiënt willen uitvoeren. In de consultatiereactie op het ontwerp Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Bgiw) geven we aandachtspunten en suggesties om het ontwerp aan te scherpen. Het gaat om: 

  • Instructieregels van het warmteprogramma

  • Ontwikkeling van een landelijk monitoringssysteem 

  • Positie van bedrijven in het ontwerpbesluit

  • Aanpak van toezicht en handhaving

  • Mogelijkheden van de zogenoemde opt-out optie

  • Inhoudelijke ondersteuning van gemeenten met een handreiking

  • Betaalbaarheid voor gebouweigenaren

  • Haalbaarheid en betaalbaarheid voor gemeenten

Inhoud van het Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

Het Bgiw is een uitwerking van het wetsvoorstel voor de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie, dat begin dit jaar in consultatie is geweest. Dit besluit vult de bevoegdheid voor gemeenten, om regels te stellen die nodig zijn voor de transitie van aardgas naar duurzame warmtealternatieven, verder in. Het besluit legt onder andere de vereisten van het warmteprogramma (voorheen Transitievisie Warmte) en het omgevingsplan vast. 

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter