Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Detectie zonnepanelen regionaal

Vervolgonderzoek detectie zonnepanelen door het CBS en het Kadaster.

Het CBS en het Kadaster hebben verschillende methoden en bronnen tot hun beschikking waarmee inzicht geboden kan worden in de locatie van zonnepanelen. Dit onderzoek is een vervolg op de Verkenning samenhang regionale zonnestroomcijfers (2020), waarin beide methoden en databases naast elkaar waren gelegd. De verschillen die toen waren geconstateerd hadden verschillende oorzaken. In het vervolgonderzoek is uitgezocht hoe de mismatches ontstaan, of deze weggenomen kunnen worden, en welke vervolgstappen er zijn.

CBS 9 september 2022

Rapporten

Rapporten

Het CBS en het Kadaster hebben dit onderzoek samen uitgevoerd in het kader van het programma Verbetering van de Informatievoorziening voor de Energietransitie (Vivet). De bevindingen van het onderzoek en de suggesties die hieruit zijn gerold worden door beide organisaties gedeeld middels presentaties. Deze notitie is een schriftelijke bondige vastlegging van het onderzoek ter naslag. Mocht u vragen of ideeën hebben naar aanleiding van hetgeen dat u hier heeft gelezen, dan nodigen we u graag uit om contact met ons op te nemen.

Download

Notitie - Detectie zonnepanelen regionaal

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter