Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

 

In toenemende mate wordt het recht ingezet om overheden te dwingen over te gaan tot effectief klimaatbeleid. De Urgenda-klimaatzaak zette wereldwijd de toon. De verwachting is dat zowel op nationaal als op internationaal niveau nog velen zullen volgen.

Dit dossier houdt deze rechtszaken bij, alsmede het beleid dat daaruit voortvloeit. Daarbij zullen de uitspraken en het beleid worden besproken door experts.