Menu

Filter op
content
Klimaatweb
0


In toenemende mate wordt het recht ingezet om overheden te dwingen over te gaan tot effectief klimaatbeleid. De Urgenda-klimaatzaak zette wereldwijd de toon. Vervolgens volgde de Shell-rechtszaak die Milieudefensie aanspande, waar de rechter oordeelde dat Shell aantoonbare schade aan de mensheid creëert en daarom de vervuilende activiteiten met stoppen. Na deze overwinning ging Milieudefensie verder: begin 2022 kondigden zij aan dat zij de grootste 29 vervuilers van Nederland zullen aanklagen als zij niet binnen 100 dagen plannen presenteren over hoe zij de uitstoot gaan verminderen.

De verwachting is dat zowel op nationaal als op internationaal niveau nog velen zullen volgen. Zo heeft Shell besloten haar hoofdkantoor te verplaatsen naar Londen, waar zij opnieuw vrijwel direct werden aangeklaagd door het Britse ClientEarth.

Het aanklagen van grote vervuilers is een vorm van het zoeken naar klimaatrechtvaardigheid, waarbij grote bedrijven ter verantwoording worden geroepen over hoe hun acties de leefbaarheid van de mensheid in het geding brengt. Met deze zaken wordt gepoogd het ongelimiteerde exploiteren van de aarde een halt toe te roepen en ervoor te zorgen dat de meest kwetsbaren op aarde een waardig leven behouden.

In dit dossier vindt u nieuws en achtergrond met betrekking tot de ontwikkelingen rondom klimaatzaken, evenals beleidsstukken, publicaties, video’s, vraag & antwoord en tools over dit onderwerp.