Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0


De impact van luchtvaart op de mondiale CO2-uitstoot is groot. Ondanks technische innovaties ligt het in de lijn der verwachting dat dit zal blijven groeien vanwege het toenemende luchtvaartverkeer. Vliegen moet daarom schoner en duurzamer worden.

Actieprogramma

Er zijn al diverse projecten in ontwikkeling die hieraan bij moeten dragen. In Nederland wordt in een nationaal actieprogramma samengewerkt aan de volgende plannen: in 2030 emissieloze luchthavens, in 2050 klimaatneutraliteit en in 2070 een emissievrije luchtvaart.

Beleid

Naast technische innovatie is er ook nog veel te winnen op het gebied van beleid. Zo zijn er plannen om op nationaal en internationaal niveau een vliegtaks in te voeren, en accijnzen op kerosine. Andere voorstellen zijn het verbieden of verminderen van korte afstandsvluchten en het verbeteren van het internationale treinverkeer als alternatief voor vliegen.

In dit dossier vindt u nieuws en achtergrond met betrekking tot de ontwikkelingen rondom luchtvaart, evenals beleidsstukken, publicaties, video’s, vraag & antwoord en tools over dit onderwerp.