Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9780520286719 Categorie:
Engels |
1 januari 2015
 | 
0,0 rating
(0)
Biodiversity in a Changing Climate

One major consequence of climate change is abrupt, dramatic changes in regional biodiversity. Even if the most optimistic scenarios for mitigating climate change transpire, the fate of many wild species rests on the shoulders of people engaged in conservation planning, management, and policy. Providing managers with the latest and most useful climate change research is critical and requires challenging the conventional divide between scientists and managers.

Biodiversity in a Changing Climate promotes dialogue among scientists, decision makers, and managers who are grappling with climate-related threats to species and ecosystems in diverse forms. The book includes case studies and best practices used to address impacts related to climate change across a broad spectrum of species and habitats―from coastal krill and sea urchins to prairie grass and mountain bumblebees. Focused on California, the issues and strategies presented in this book will prove relevant to regions across the West, as well as other regions, and provide a framework for how scientists and managers in any region can bridge the communication divide to manage biodiversity in a rapidly changing world.

Biodiversity and a Changing Climate will prove an indispensable guide to students, scientists, and professionals engaged in conservation and resource management.

 

Een belangrijk gevolg van klimaatverandering zijn abrupte, dramatische veranderingen in de regionale biodiversiteit. Zelfs als de meest optimistische scenario’s voor het afzwakken van de klimaatverandering uitkomen, rust het lot van veel in het wild levende soorten op de schouders van mensen die zich bezighouden met planning, beheer en beleid op het gebied van natuurbehoud. Beheerders voorzien van het meest recente en bruikbare onderzoek naar klimaatverandering is van cruciaal belang en vereist dat de conventionele scheidslijn tussen wetenschappers en beheerders wordt doorbroken.

Biodiversity in a Changing Climate bevordert de dialoog tussen wetenschappers, besluitvormers en beheerders die worstelen met klimaatgerelateerde bedreigingen voor soorten en ecosystemen in uiteenlopende vormen. Het boek bevat casestudies en beste praktijken die worden gebruikt om de gevolgen van klimaatverandering voor een breed spectrum van soorten en habitats aan te pakken – van krill aan de kust en zee-egels tot prairiegras en berghommels. De kwesties en strategieën die in dit boek worden gepresenteerd, zijn toegespitst op Californië, maar zullen ook relevant blijken voor regio’s in het hele Westen en andere regio’s. Ze bieden een kader voor hoe wetenschappers en beheerders in elke regio de communicatiekloof kunnen overbruggen om de biodiversiteit te beheren in een snel veranderende wereld.

Biodiversity and a Changing Climate zal een onmisbare gids zijn voor studenten, wetenschappers en professionals die zich bezighouden met behoud en beheer van natuurlijke hulpbronnen.

€42.50

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 23 dagen
Taal Engels
Gewicht 481 gr
Afmetingen 254 X 178 X 19
ISBN 9780520286719
NUR SCI088000