Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9781799812265 Categorie:
Engels |
30 november 2019
 | 
0,0 rating
(0)
Current State and Future Impacts of Climate Change on Biodiversity

Understanding the balance of society and nature is imperative when researching ecosystems and their global influence. A method of studying the health of these ecosystems is biodiversity. The more diverse the species that live in an ecosystem, the healthier it is. As the climate continues to transform, small-scale ecosystems are affected, altering their diversity. Environmentalists need a book of research that studies the specific impacts of climate change and how it affects the future of the environment.

Current State and Future Impacts of Climate Change on Biodiversity is a pivotal reference source that provides vital research on biological systems and how climate change influences their health. While highlighting topics such as genetic diversity, economic valuation, and climatic conditions, this publication explores the effects of climate change as well as the methods of sustainable management within ecosystems. This book is ideally designed for environmental scientists, environmental professionals, scientists, ecologists, conservationists, government officials, policymakers, agriculturalists, environmentalists, zoologists, botanists, entomologists, urban planners, researchers, scholars, and students seeking research on current and future developments of various ecosystems.

 

Inzicht in het evenwicht tussen de samenleving en de natuur is onontbeerlijk bij het onderzoek van ecosystemen en hun wereldwijde invloed. Een methode om de gezondheid van deze ecosystemen te bestuderen is biodiversiteit. Hoe diverser de soorten die in een ecosysteem leven, hoe gezonder het is. Naarmate het klimaat verder verandert, worden kleinschalige ecosystemen aangetast, waardoor hun diversiteit verandert. Milieudeskundigen hebben een onderzoeksboek nodig waarin de specifieke effecten van klimaatverandering worden bestudeerd en wordt nagegaan hoe deze de toekomst van het milieu beïnvloeden.

Current State and Future Impacts of Climate Change on Biodiversity is een onmisbare referentiebron die vitaal onderzoek biedt naar biologische systemen en hoe klimaatverandering hun gezondheid beïnvloedt. Terwijl onderwerpen als genetische diversiteit, economische waardering en klimatologische omstandigheden worden belicht, verkent deze publicatie de effecten van klimaatverandering en de methoden voor duurzaam beheer binnen ecosystemen. Dit boek is ideaal voor milieuwetenschappers, milieuprofessionals, wetenschappers, ecologen, natuurbeschermers, overheidsfunctionarissen, beleidsmakers, landbouwers, milieudeskundigen, zoölogen, botanici, entomologen, stadsplanners, onderzoekers, wetenschappers en studenten die onderzoek willen doen naar de huidige en toekomstige ontwikkelingen van diverse ecosystemen.

€269.25

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 23 dagen
Taal Engels
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9781799812265
NUR SCI042000