Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9781138968790 Categorieën: ,
Engels |
26 november 2015
 | 
0,0 rating
(0)
Energy 2050

The United Kingdom is committed to reducing its greenhouse gas emissions by at least eighty per cent by 2050, a target that will only be achieved by transforming the way that energy is supplied and used. At the same time there are anxieties about the security of energy provision in terms of European dependency on natural gas and the reliability of electricity supply. This book explores in detail those factors which could help or hinder the attainment of the UK’s climate change targets, and how these factors interact with the parallel objective of maintaining a robust and secure energy system. The book is the result of a major national energy research effort by the UK Energy Research Centre, which includes some of the UK’s leading energy experts. The results and recommendations are essential reading for policymakers, professionals, researchers, and anyone concerned with achieving large-scale reductions in carbon emissions, both from the UK and internationally.

Energy 2050 begins by exploring the evolution of the UK energy system over recent decades: the trends, technologies and environmental impacts related to energy use, and the structures and institutions of governance that have influenced this evolution. It then moves on to changes in energy policy to emphasise decarbonization and resilience, and introduce the approach to scenarios and modelling used in the rest of the book. Later chapters explore different aspects of the uncertainties that may enable or constrain the creation of a low-carbon, resilient UK energy system, related to accelerated technology development, the creation of an infrastructure to support de-centralized energy and microgeneration, to lifestyle and behaviour change, and to public attitudes to wider environmental impacts associated with energy system change.

 

Het Verenigd Koninkrijk heeft zich ertoe verbonden de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met ten minste tachtig procent te verminderen, een doelstelling die alleen kan worden gehaald door de manier waarop energie wordt geleverd en gebruikt, te hervormen. Tegelijkertijd bestaat er bezorgdheid over de continuïteit van de energievoorziening wat betreft de Europese afhankelijkheid van aardgas en de betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening. In dit boek wordt uitvoerig ingegaan op de factoren die het bereiken van de klimaatveranderingsdoelstellingen van het Verenigd Koninkrijk zouden kunnen bevorderen of belemmeren, en op de wisselwerking tussen deze factoren en de parallelle doelstelling om een robuust en veilig energiesysteem in stand te houden. Het boek is het resultaat van een groot nationaal energieonderzoek door het UK Energy Research Centre, waaraan enkele van de meest vooraanstaande energiedeskundigen van het Verenigd Koninkrijk hebben deelgenomen. De resultaten en aanbevelingen zijn essentiële lectuur voor beleidsmakers, professionals, onderzoekers, en iedereen die zich bezighoudt met het bereiken van grootschalige reducties in koolstofuitstoot, zowel van het Verenigd Koninkrijk als internationaal.

Energie 2050 begint met een verkenning van de evolutie van het Britse energiesysteem in de afgelopen decennia: de trends, technologieën en milieueffecten gerelateerd aan energiegebruik, en de structuren en instellingen van bestuur die deze evolutie hebben beïnvloed. Vervolgens wordt ingegaan op veranderingen in het energiebeleid om de nadruk te leggen op het koolstofarm maken van de economie en op veerkracht, en wordt de benadering van scenario’s en modellering geïntroduceerd die in de rest van het boek wordt gebruikt. Latere hoofdstukken onderzoeken verschillende aspecten van de onzekerheden die de creatie van een koolstofarm, veerkrachtig Brits energiesysteem mogelijk kunnen maken of beperken, gerelateerd aan versnelde technologische ontwikkeling, de creatie van een infrastructuur om gedecentraliseerde energie en microgeneratie te ondersteunen, aan verandering van levensstijl en gedrag, en aan de houding van het publiek tegenover bredere milieueffecten die gepaard gaan met verandering van energiesysteem.

€49.95

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 14 dagen
Taal Engels
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9781138968790
NUR BUS070040