Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0
Artikelnummer: 9781536196672 Categorieën: ,
eng |
31 mei 2021
Environmental Contamination and Climate Change
Environmental contamination and climate change-induced abiotic stresses, such as high or low temperature, water logging or drought, high salinity, pesticides, heavy metals, and radiation like ultra-violet are detrimental to plant growth and development, leading to great loss in crop yield worldwide. It is getting essential to provide crops with multi-stress adaptation to alleviate the burden of environmental stresses and to fulfil the inevitability of population growth, as various abiotic stresses generally evolve simultaneously in the fields. To combat these environmental stresses, plants develop certain defense responses against abiotic stresses, including some biochemical and molecular aspects like reactive species scavengers, molecular chaperones, compatible solutes, plant growth regulators and antioxidative defense system inside cells. In response to stress, they are orchestrated by a composite regulatory complex involving signaling molecules like stress hormones, reactive oxygen species, polyamines, phytochromes, and calcium, as well as stress proteins. In this book, we aim at presenting the effects of different abiotic stresses on plants and an overview of various defensive systems and the regulatory network, along with their practical potential via some biotechnological tools like genetic engineering and/or exogenous applications, because understanding the abiotic stress response mechanisms in plants will help to improve the growth rate and productivity of crops. The book has 6 chapters which deal with the effect of different abiotic stresses in plants caused by environmental contamination and climate change and the remedial strategies. We believe that this book comprises a wealth of knowledge to botanists, agriculturists, students and researchers of colleges and universities.
Milieuverontreiniging en door klimaatverandering veroorzaakte abiotische stress, zoals hoge of lage temperatuur, wateroverlast of droogte, hoge zoutconcentraties, pesticiden, zware metalen en straling zoals ultraviolet zijn schadelijk voor de groei en ontwikkeling van planten en leiden wereldwijd tot een groot verlies aan gewasopbrengst. Het wordt van essentieel belang gewassen te voorzien van multi-stress aanpassing om de last van omgevingsstress te verlichten en te voldoen aan de onvermijdelijke bevolkingsgroei, aangezien verschillende abiotische stresssituaties zich in het algemeen gelijktijdig op het veld voordoen. Om deze milieustresses te bestrijden, ontwikkelen planten bepaalde verdedigingsreacties tegen abiotische stress, waaronder een aantal biochemische en moleculaire aspecten zoals reactieve species scavengers, moleculaire chaperones, compatibele oplosmiddelen, plantengroeiregulatoren en antioxidatieve verdedigingssystemen in de cellen. In reactie op stress worden ze georkestreerd door een samengesteld regulatorisch complex dat signaalmoleculen zoals stresshormonen, reactieve zuurstofspecies, polyamines, fytochromen en calcium, alsook stress-eiwitten omvat. In dit boek willen we een overzicht geven van de effecten van verschillende abiotische stressfactoren op planten en een overzicht van de verschillende verdedigingssystemen en het regulatorische netwerk, samen met hun praktisch potentieel via enkele biotechnologische instrumenten zoals genetische manipulatie en/of exogene toepassingen, omdat het begrijpen van de abiotische stressresponsmechanismen in planten zal helpen om de groeisnelheid en de productiviteit van gewassen te verbeteren. Het boek telt 6 hoofdstukken die handelen over het effect van verschillende abiotische stressfactoren op planten, veroorzaakt door milieuverontreiniging en klimaatverandering, en over de herstelstrategieën. Wij zijn van mening dat dit boek een schat aan kennis bevat voor botanici, landbouwers, studenten en onderzoekers van hogescholen en universiteiten.
€180.35

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 23 dagen
Taal eng
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9781536196672
NUR SCI092000
Type Boek BB