Menu

Filter op
content
Klimaatweb
0
eng |
15 oktober 2020
Sustainability

Sustainability is one of the buzzwords of our times and a key imperative for economic growth, technological development, social equity, and environmental quality. But what does it really mean and how is it being implemented around the world? 

In this clear-eyed book, Maurie Cohen introduces students to the concept of sustainability, tracing its history and application from local land-use practices, construction techniques and reorientation of business models to national and global institutions seeking to foster sustainable practices. Examining sustainable development in scientific, technological, social and political terms, he shows that it remains an elusive concept and evidence of its unambiguous achievements can be difficult to ascertain. Moreover, developed and developing countries have formulated divergent agendas to engage the notion of sustainability, further complicating its application and progress across the world.  

Innovative and readily accessible to students from a range of disciplines, this primer takes us on a journey to show that sustainability is as much about unchartered waters as it is about formulating answers to urgent global issues.

 

Duurzaamheid is een van de modewoorden van onze tijd en een essentiële voorwaarde voor economische groei, technologische ontwikkeling, sociale rechtvaardigheid en milieukwaliteit. Maar wat betekent het eigenlijk en hoe wordt het over de hele wereld in praktijk gebracht?

In dit heldere boek laat Maurie Cohen studenten kennismaken met het begrip duurzaamheid, waarbij zij de geschiedenis en de toepassing ervan traceert van lokale grondgebruikpraktijken, bouwtechnieken en heroriëntatie van bedrijfsmodellen tot nationale en mondiale instellingen die duurzame praktijken trachten te bevorderen. Hij onderzoekt duurzame ontwikkeling in wetenschappelijke, technologische, sociale en politieke termen en toont aan dat het een ongrijpbaar concept blijft en dat het moeilijk is om ondubbelzinnige bewijzen te vinden voor de resultaten ervan. Bovendien hebben ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden uiteenlopende agenda’s geformuleerd om het begrip duurzaamheid in praktijk te brengen, waardoor de toepassing en vooruitgang ervan over de hele wereld nog gecompliceerder wordt.

Innovatief en gemakkelijk toegankelijk voor studenten uit verschillende disciplines, neemt deze primer ons mee op een reis om te laten zien dat duurzaamheid evenzeer over onbekende wateren gaat als over het formuleren van antwoorden op dringende mondiale vraagstukken.

€75.00

Uitverkocht

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 5 dagen
Taal eng
Gewicht
Afmetingen X X
ISBN 9781509540310
NUR SCI026000
Type Boek BB