Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0
Artikelnummer: 9789811331787 Categorieën: , ,
Engels |
1 januari 2019
 | 
0,0 rating
(0)
Water Conservation, Recycling and Reuse: Issues and Challenges

Water – a basic element of life, livelihood, food security and sustainable development – holds the key to global sustainability. The global water demand has been increased 3-fold in the past five decades and only 0.4% of the total world’s fresh water resources is available and accessible for use. The United Nations projected that half of all countries will face water scarcity by 2025 and more than one-third of the world’s population could be affected by water stress by 2050. The water problem is rapidly intensifying in the Asian region, and around 700 million people do not have access to safe drinking water. Similarly, according to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) report, by 2050, more than one billion people in Asia alone are projected to experience negative impacts on water resources as a result of climate change. Climate change is also putting extra pressure on and adversely affecting the global water cycle, leading to irregular precipitation, more floods and droughts and creating an imbalance between water supply and demand. The availability of safe water is a major global concern due to the rapidly increasing population, urbanization, unsustainable consumption patterns, and rapid shifts in land use. It is believed that reduced access to freshwater will have cascading consequences that will pose threat to global food security, livelihood security, and cause large scale migration and economic and geopolitical tensions. As such, strategies for water conservation, wastewater reuse and recycling should be adopted in order to lessen the gap between supply and demand for water for different activities. This book provides readers with a better understanding of the water security challenges, and presents innovations to address these challenges, strengthen the science-policy interface, and develop institutional and human capacities for water security and sustainability.

 

Water – een basiselement van leven, levensonderhoud, voedselzekerheid en duurzame ontwikkeling – is de sleutel tot wereldwijde duurzaamheid. De mondiale vraag naar water is in de afgelopen vijf decennia verdrievoudigd en slechts 0,4% van de totale zoetwatervoorraad in de wereld is beschikbaar en toegankelijk voor gebruik. De Verenigde Naties voorspellen dat de helft van alle landen tegen 2025 met waterschaarste te kampen zal hebben en dat meer dan een derde van de wereldbevolking tegen 2050 door waterstress zou kunnen worden getroffen. Het waterprobleem wordt snel groter in de Aziatische regio, en ongeveer 700 miljoen mensen hebben geen toegang tot veilig drinkwater. Evenzo zullen volgens het rapport van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) alleen al in Azië tegen 2050 meer dan een miljard mensen te maken krijgen met negatieve gevolgen voor de watervoorraden als gevolg van de klimaatverandering. De klimaatverandering zet ook de mondiale watercyclus extra onder druk en heeft een negatieve invloed op die cyclus, wat leidt tot onregelmatige neerslag, meer overstromingen en droogtes en een onevenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van water. De beschikbaarheid van veilig water is wereldwijd een groot probleem als gevolg van de snel toenemende bevolking, verstedelijking, niet-duurzame consumptiepatronen en snelle verschuivingen in landgebruik. Men gaat ervan uit dat een verminderde toegang tot zoet water een kettingreactie van gevolgen zal hebben die een bedreiging zal vormen voor de mondiale voedselzekerheid en bestaanszekerheid, en grootschalige migratie en economische en geopolitieke spanningen zal veroorzaken. Daarom moeten strategieën voor waterbehoud, hergebruik en recycling van afvalwater worden aangenomen om de kloof tussen vraag en aanbod van water voor verschillende activiteiten te verkleinen. Dit boek biedt de lezer een beter inzicht in de uitdagingen op het gebied van waterzekerheid, en presenteert innovaties om deze uitdagingen aan te pakken, het raakvlak tussen wetenschap en beleid te versterken, en institutionele en menselijke capaciteiten voor waterzekerheid en duurzaamheid te ontwikkelen.

€130.95

Product delen

Specificaties
Reviews

Specificaties

Uitgever (details) Van Ditmar Boekenimport B.V.
Bezorgtijd 5 dagen
Taal Engels
Gewicht 642 gr
Afmetingen 243 X 161 X 20
ISBN 9789811331787
NUR MED078000