Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Besluit Woo-verzoeken rechtszaak Milieudefensie tegen Shell en communicatie met Milieudefensie en anderen

Besluit op verzoeken om stukken over de zaak Milieudefensie tegen Shell en communicatie met Milieudefensie en andere partijen. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).

Rijksoverheid 25 augustus 2022

Beleid

Geachte [...],

In uw verzoeken van 13 mei 2022, ontvangen op 16 mei 2022, heeft u met een beroep op de Wet open overheid (hierna: Woo) verzocht om openbaarmaking van (1) stukken in het kader van de zaak Milieudefensie tegen Shell en (2) communicaties met Milieudefensie en andere partijen.

De ontvangst van uw verzoek is bevestigd bij e-mail van 18 mei 2022.

Vanwege de algemene formulering van uw verzoek inzake communicaties met Milieudefensie en andere partijen, bent u op 9 juni 2022 per e-mail uitgenodigd voor een preciseringsgesprek. Als reactie daarop heeft u in uw e-mail van 9 juni 2022 het verzoek toegelicht. Het verzoek is zo geïnterpreteerd als, binnen de context van klimaat- en milieubeleid, alle communicatie met genoemde organisaties verband houdend met juridische procedures; de twee door u genoemde zaken, te weten Milieudefensie tegen Shell en de EHRM zaak 39371/20 Duarte Agostinho and Others v Portugal and Others in het bijzonder.

Op 9 juni 2022 is de beslistermijn met twee weken verdaagd. Dit is gedaan met toepassing van artikel 4.4, tweede lid, van de Woo.

Op 28 juni 2022 is de beslistermijn met vier weken opgeschort teneinde belanghebbenden in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven over de voorgenomen openbaarmaking.

Met betrekking tot uw verzoek om informatie bericht ik u als volgt.

Lees verder

Lees hier het gehele kamerstuk

Bijlagen

Openbaar gemaakte documenten 1-76

Openbaar gemaakte documenten 77-132

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter