Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Kamerbrief over eindverslag voorzitter van Voortgangsoverleg Klimaatakkoord

Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer het eindverslag van voorzitter Nijpels van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

22 november 2022

Kamerstuk: kamerbrief

Kamerstuk: kamerbrief

Geachte Voorzitter,

Op 3 november j.l. sloot de heer Nijpels op de Dag van het Klimaatakkoord zijn werkzaamheden af als voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. Hierbij geleid ik u het eindverslag van de heer Nijpels aan uw Kamer door. Hierin motiveert hij kort de aanleiding voor opheffing van het Voortgangsoverleg en rapporteert hij hoe het VGO de afgelopen drie jaar invulling heeft gegeven aan zijn taken.

Ik wil de heer Nijpels hartelijk danken voor zijn onvermoeibare inzet voor het Nederlandse klimaat- en energiebeleid. Zoals ik ook tijdens de Dag van het Klimaatakkoord heb aangegeven ligt er mede dankzij de heer Nijpels een stevig fundament waar dit kabinet op kan voortbouwen bij de verdere versteviging en versnelling van het nationale klimaatbeleid.

Ik ben verheugd dat inmiddels Kees Vendrik is begonnen met het Nationaal Klimaat Platform en kijk uit naar zijn plannen voor het vormgeven van het maatschappelijke dialoog over de klimaattransitie.

R.A.A. Jetten

Minister voor Klimaat en Energie

Bijlagen

Eindverslag Voortgangsoverleg Klimaatakkoord en Jaaroverzicht

Beslisnota bij Kamerbrief over eindverslag voorzitter van Voortgangsoverleg Klimaatakkoord

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter