Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Aandachtspunten SDE++ 2024

Over ruim twee maanden (op 10 september) gaat de nieuwe aanvraagronde voor de SDE++ subsidie open. Deze subsidie kan met een budget van EUR 11,5 miljard veel projecten steunen die bijdragen aan de duurzame energieproductie en de klimaattransitie. Bedrijven en organisaties die aanspraak willen maken op deze subsidie zullen op korte termijn aan de slag gaan met hun aanvraag (voor zover niet al gedaan).

1 juli 2024

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (het CBb), de hoogste bestuursrechter (in subsidiezaken), heeft de afgelopen maanden in een aantal uitspraken belangrijke aandachtspunten gegeven. Het is belangrijk deze na te lopen bij nieuwe aanvragen, want de sanctie is intrekking van de subsidie, met grote financiële gevolgen.

De take-aways:

Realiseer conform aanvraag

  • In een uitspraak van 2 april 2024 oordeelt het CBb dat de realisatie van zonnepanelen op het naastgelegen dak in plaats van op het dak dat in de aanvraag was aangegeven een essentiële wijziging is, waarvoor toestemming van de Minister nodig was. Die was hier niet verleend en de Minister heeft (volgens het CBb) terecht de subsidie mogen intrekken.

  • In een uitspraak van 18 juni 2024 oordeelt het CBb over een geval waarbij de aanvrager had aangekruist dat de zonnepanelen op een bestaand gebouw zouden worden gerealiseerd. De aanvrager heeft uiteindelijk de desbetreffende stal gesloopt om er een bedrijfsloods op te zetten (waar de zonnepanelen op zouden komen). Ook deze onjuiste informatie leidt tot een intrekking van de subsidie.

  • Een vergelijkbaar geval speelde in een uitspraak van ook 18 juni 2024 van het CBb, waar de subsidieontvanger na het krijgen van de subsidie een andere bedrijfsloods had gerealiseerd waar de ontvanger de zonnepanelen beter op kwijt kon. Ook hiervan oordeelt het CBb dat dit een essentiële wijziging is, op grond waarvan de Minister de subsidie had mogen intrekken.

Lees de aanvraag goed na!

  • In een uitspraak van 9 april 2024 oordeelt het CBb dat het verkeerd invullen van de eigenaar van een gebouw (waar zonnepanelen op worden gebouwd) ertoe leidt dat de subsidie kan worden ingetrokken. De (adviseur van de) aanvrager had al dan niet per ongeluk de verkeerde eigenaar ingevuld, maar het CBb oordeelde dat dit voor risico van de aanvrager komt. De Minister had de aanvrager niet de mogelijkheid hoeven te geven om dit aan te passen.

Let op termijnen!

  • Het project waarvoor een subsidie wordt verleend moet binnen een bepaalde realisatietermijn in gebruik worden genomen (deze termijn verschilt per categorie!). Die datum is ook meteen de startdatum van de subsidie. De termijn voor de ingebruikname kan worden uitgesteld (met maximaal één jaar), maar de startdatum van de subsidie kan niet worden uitgesteld. Als je een jaar vertraagd bent en daarvoor een ontheffing hebt gekregen, loop je dus wel een jaar subsidie mis. In een uitspraak van 26 maart 2024 oordeelt het CBb dat het wettelijk kader inderdaad geen mogelijkheid biedt tot uitstel hiervoor.

Evenredigheid

In bovengenoemde uitspraken heeft het CBb ook steeds de evenredigheid van de besluiten betrokken. Uit die beoordeling volgt dat juiste en volledige subsidieaanvragen belangrijk zijn voor de Minister om de haalbaarheid van het project te beoordelen. Om de SDE++-regeling zo efficiënt mogelijk in te zetten, moeten strategische (of speculatieve) aanvragen worden voorkomen. Het intrekken van subsidiebesluiten wordt door het CBb gezien als een geschikte maatregel als de aanvraag niet goed is gedaan. Het verkeerd informeren van de Minister over de locatie, de toestemming van de eigenaar en of een omgevingsvergunning nodig was is dusdanig essentieel dat dit reden is voor intrekking.

Het gevolg van een intrekking is vaak enorm, aangezien op dat moment de productie-installatie al zal zijn gerealiseerd, maar de subsidie wordt ingetrokken. De kosten zijn dan al gemaakt voor de aanleg en soms is ook al subsidie uitgekeerd. Het gevolg is dan dat die subsidie moet worden terugbetaald en dat de productie-installatie mogelijk onrendabel wordt.

Neem deze aandachtspunten dus mee bij het doen van een nieuwe aanvraag voor de SDE++ dit jaar!

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter