Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Aanscherping milieuzone vrachtauto’s en autobussen

Per 1 januari 2022 wordt de milieuzone Amsterdam voor vrachtauto’s en autobussen verder aangescherpt. Vrachtauto’s en autobussen op diesel moeten emissieklasse 6 of hoger hebben om nog in de milieuzone van Amsterdam te mogen rijden vanaf die datum. Op dit moment zijn deze dieselvoertuigen alleen welkom met emissieklasse 4 of hoger.

Lydia de Wit, Bouwend Nederland 6 juli 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Landelijke regelgeving

In oktober 2019 werd de aanscherping al aangekondigd in het Actieplan Schone Lucht. De maatregel is in lijn met landelijke regelgeving. Naast Amsterdam zijn er nog 14 andere steden waar dieselvrachtauto’s en dieselautobussen vanaf 2022 emissieklasse 6 moeten hebben voor toegang tot de milieuzone. De aanscherping naar emissieklasse 6 leidt tot vermindering van de concentratie stikstofdioxide (NO2), fijnstof (PM2,5) en roet (EC) in de gehele stad, waarmee de luchtkwaliteit in Amsterdam verbetert.

Ontheffing aanvragen

In een aantal uitzonderlijke gevallen kan een ontheffing aangevraagd worden om in de milieuzone te rijden met een dieselvoertuig die geen emissieklasse 6 of hoger heeft. De afgelopen periode is er regelmatig afstemming geweest met betrokken brancheorganisaties- en vertegenwoordigers. De input uit deze overleggen is meegenomen in het ontheffingenbeleid.

Er kunnen maximaal 12 dagontheffingen per jaar worden aangevraagd voor voertuigen met een emissieklasse 5. Verder is het mogelijk ontheffing te krijgen in verband met de aanschaf van een voertuig met emissieklasse 6 of uitstootvrij voertuig dat nog niet geleverd is. Tot slot kan ook ontheffing worden aangevraagd in verband met bijzondere omstandigheden, daar is bijvoorbeeld sprake van bij dreigend faillissement door aanschaf van een voertuig dat toegang heeft tot de milieuzone. De ontheffingen voor 2022 zijn nu al aan te vragen.

Op weg naar uitstootvrij verkeer 2025

De aanscherping in 2022 is een tussenstap op weg naar uitsluitend uitstootvrij verkeer in 2030. In 2025 wordt een uitstootvrij gebied ingevoerd binnen de Ring A10 voor vracht- en bedrijfsauto’s, taxi’s en autobussen en touringcars en OV-bussen. Voor bestaande bedrijfs- en vrachtauto’s is een aantal overgangsregelingen vastgesteld.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter