Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

ACM onderschrijft einde koppeling warmtetarief en gasprijs maar waarschuwt dat dit niet in alle gevallen tot lagere tarieven leidt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft eerder aangegeven dat de verplichte koppeling tussen de gasprijs en het maximumtarief voor warmte in huidige situatie niet meer passend is. Maximumtarieven die gebaseerd zijn op de werkelijke kosten van warmteleveranciers zijn logischer en zijn beter uit te leggen aan verbruikers die nu vaak hoge kosten betalen, terwijl hun warmte niet met aardgas wordt opgewekt. De ACM waarschuwt er wel voor dat loslaten van het niet-meer-dan-anders principe níet betekent dat tarieven voor alle verbruikers dan lager worden. Daarom pleit de ACM er voor dat de wetgever ook extra maatregelen neemt om warmteverbruikers tegen zeer hoge tarieven te beschermen.

Autoriteit Consument & Markt 27 maart 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Maximumtarieven die gebaseerd zijn op de werkelijke kosten van leveranciers zijn niet automatisch lager dan de huidige tarieven. Warmteleveranciers lopen technische en commerciële risico’s. Bij kostengebaseerde tarieven mogen leveranciers hun kosten doorberekenen in hun tarieven. Hierdoor kunnen tarieven sterk stijgen als een leverancier hoge kosten heeft. Daarom vindt de ACM het belangrijk dat warmteverbruikers in het nieuwe systeem wel goed worden beschermd tegen hoge tarieven. De ACM adviseert de wetgever daar aanvullende maatregelen voor te nemen.

De ACM zal enige aanlooptijd nodig hebben als de wetgever bepaalt om het niet-meer-dan-anders principe los te laten. Om kostengebaseerde tarieven vast te kunnen stellen moeten warmtebedrijven op uniforme wijze – volgens door de ACM vast te stellen regulatorische accounting regels – informatie aanleveren. Warmteleveranciers moeten hun boekhouding hierop aanpassen. Invoering op 1 januari 2025 is daarom niet haalbaar. De aanpassingen die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) eerder deze week heeft aangekondigd kunnen wel op 1 januari 2025 uitgevoerd worden en zijn een goede eerste stap om tarieven voor warmteverbruikers in de hand te houden.

De ACM stelt de maximumtarieven voor warmte jaarlijks vast op basis van de methode die daarvoor in de wet is vastgelegd. Daarnaast ziet de ACM er op toe dat warmteleveranciers maximumtarieven niet gebruiken om onredelijke winsten te maken. De ACM brengt jaarlijks een rendementsmonitor en heeft sinds afgelopen jaar de mogelijkheid om een rendementstoets uit te voeren als de ACM bijvoorbeeld op basis van signalen vermoedt dat een leverancier een te hoog rendement heeft behaald.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter