Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

AERIUS Calculator en Monitor geactualiseerd

Het rekeninstrument AERIUS Calculator en AERIUS Monitor zijn 26 januari geactualiseerd naar versie 2022. Initiatiefnemers en overheden kunnen vanaf dit moment een berekening uitvoeren gebaseerd op de meest actuele cijfers en kennis. Vanaf 26 januari 2023 is AERIUS Calculator versie 2022 in de Regeling natuurbescherming voorgeschreven als het te gebruiken instrument voor toestemmingverlening.

Rijksoverheid 26 januari 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Regelmatig komen nieuwe gegevens over de uitstoot en verspreiding van stikstof beschikbaar. Het RIVM verwerkt elk jaar deze nieuwste gegevens en inzichten in AERIUS om ervoor te zorgen dat bij onder meer toestemmingverlening uit wordt gegaan van actuele gegevens over uitstoot en depositie van stikstof. Ook worden nieuwe inzichten in modelberekeningen verwerkt.

Gegevens over en inzichten in bijvoorbeeld emissiebronnen, habitattypen of leefgebieden in natuurgebieden en rekenmodellen ontwikkelen zich voortdurend. Deze data komt behalve van het RIVM van kennisinstituten als het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), TNO en de Universiteit Wageningen (WUR). De natuurgegevens worden beschikbaar gesteld door de ministeries en provincies.

AERIUS Monitor

AERIUS Monitor toont nu ook het oppervlakte stikstofgevoelige natuur onder de KDW voor diverse jaren. Deze cijfers worden gebruikt in de monitoring van wettelijk vastgestelde omgevingswaarde voor stikstof.

Beschrijving gewijzigde functionaliteiten

Er zijn nieuwe functionaliteiten toegevoegd waar gebruikers het afgelopen jaar om hebben gevraagd en over hebben meegedacht. Het is nu mogelijk om meerdere rekentaken aan te maken en deze parallel door te rekenen en te exporteren. Hierdoor is het makkelijker geworden om met verschillende referentie jaren te werken, of juist sneller een voorkeursvariant te bepalen. Naast de pdf export voor de Wnb-aanvraag is een hulpmiddel beschikbaar als download ter beoordeling van de randhexagonen. Ook kunnen automatisch eigen rekenpunten worden toegevoegd vanuit een zelf gekozen situatie in een straal tot 25 km (in Nederland) en/of binnen 25 km in buitenlandse natuurgebieden.

Meer informatie

Alle documenten zoals release notes en het handboek Data over de release van Calculator en Monitor 2022 vindt u op deze website. Met vragen kunt u terecht bij uw bevoegd gezag en bij de helpdesk (Helpdesk Stikstof en Natura 2000 - BIJ12).

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter