Menu

Filter op
content
Klimaatweb
0

Brandbrief om zorgen over de energietransitie

In een gezamenlijke brandbrief aan het te formeren kabinet uiten advies- en ingenieursbureaus, verenigd in de Warmtetransitie Pioniers, hun zorgen over vertragingen in de uitvoering in de energietransitie. Gemeenten hebben steeds meer moeite om de plannen voor de energietransitie uit te voeren, zo schrijven zij. Dit komt onder andere door een tekort aan menskracht en geld. Zij roepen daarom het kabinet op om het tekort aan handen in de energietransitie bovenaan de politieke agenda te zetten, en de investeringen te doen die daarvoor noodzakelijk zijn. Hieronder de tekst van de brief.

Redactie Klimaatweb 7 december 2021

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

‘De energietransitie leeft. Gemeenten, woningcorporaties, netbeheerders, energiecoöperaties, bewoners en ondernemers door het hele land zijn met ambitieuze plannen bezig om de komende jaren grote stappen te zetten richting het duurzaam verwarmen van woningen, schoon vervoer en het opwekken van duurzame energie. Het jaar 2021 is een belangrijk jaar voor ambitieuze plannen, met onder andere deadlines voor Transitievisies Warmte en de RES’en 1.0.

De bereidheid en het enthousiasme om aan de slag te gaan is bij alle partijen merkbaar. Dat is positief, want we hebben iedereen nodig om te zorgen dat we in de energietransitie voortvarend stappen maken. Zo blijven we op koers om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen. Aan de bak dus, met de grote verbouwing van ons energiesysteem.

Maar als advies- en ingenieursbureaus maken we ons ernstige zorgen over de uitvoerbaarheid van die verbouwing. Want voor een verbouwing heb je knappe koppen en handige handen nodig die niet alleen plannen maken, maar die ook om kunnen zetten in praktijk: die zorgen dat isolatiepakketten, uitvoeringsplannen, zonneparken en laadstations er daadwerkelijk komen.

Wij zien dat er een enorm tekort is aan die hoofden en handen, en dat dat tekort steeds groter wordt. Het gaat dan om installateurs en technici, maar ook om beleidsmakers -en uitvoerders bij bijvoorbeeld gemeenten en corporaties.

We trekken aan de bel, omdat we in ons werk dagelijks bij gemeenten, provincies, woningcorporaties, warmtebedrijven, netbeheerders en initiatieven aan tafel zitten en daar zien dat het nu al knelt in de capaciteit. En dat terwijl we pas net begonnen zijn.

Onze zorgen worden gestaafd door onderzoeken. De SER gaf in 2018 al aan dat de noodzaak voor enorme investeringen in scholing, mensen en begeleiding groot is. En begin dit jaar concludeerde de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) dat er de komende jaren tienduizenden mensen extra nodig zijn om de klimaatdoelstellingen te halen (red. Rapport Klimaatbeleid en de arbeidsmarkt).

Dit terwijl de huidige trends voorspellen dat het aantal mensen met de juiste opleiding juist gaat dalen en de krapte op de arbeidsmarkt nu al knelt.

Wij roepen het nieuwe kabinet op het tekort aan handen in de energietransitie bovenaan de politieke agenda te zetten en de investeringen te doen die daarvoor noodzakelijk zijn. Plannen zijn er, nu is het aan het Rijk om over de brug te komen met de middelen en instrumenten voor de uitvoering: zorg dat elke gemeente voldoende financiële middelen ter beschikking krijgt om met wijkaanpakken aan de slag te gaan, investeer in omscholing en bijscholing van technische mensen.

Maar kijk ook verder: maak vaart met wetgeving en met subsidiemogelijkheden zodat gemeenten, bewoners en ondernemers in beweging kunnen komen. Durf nieuwe standaarden te benoemen waar mogelijk, zodat met minder mensen meer werk verzet kan worden en elke gemeente en elk bouwbedrijf niet het wiel opnieuw uit hoeft te vinden. Zorg dat we tempo kunnen blijven maken. (red. Gedeputeerde Huib van Essen: ““De middelen voor dít jaar zijn pas met Prinsjesdag, september dit jaar, beschikbaar gekomen. Terwijl we weten dat we tot 2030 nog wel bezig zijn.”)

Als advies- en ingenieursbureaus in de energietransitie, verenigd binnen de Warmtetransitie Pioniers en Koninklijke NLingenieurs, denken en praten we graag mee. Wij zien dagelijks van dichtbij waar het knelt in de uitvoering en delen die ervaringen graag.

Kabinet, de tijd van wachten is voorbij. De plannen liggen er, lokale partijen staan te popelen. Kom dus zo snel mogelijk met middelen om de volgende stap te zetten in de energietransitie!’

Namens:

Over Morgen

Antea Group

Atriensis projecten

Berenschot

De Warmteregisseurs

DWA

Engie

Fakton Energy

HermanDeGroot

Indurio

José van der Loop Advies

Koninklijke NLingenieurs

Merosch

Quintel Intelligence

Sijpheer Energie

Sweco

Tauw

WarmteTransitieMakers

Wattopia

Witteveen+Bos

Zie ook

Transitie naar aardgasvrij vraagt om meer geld en beter beleid

Interview met gedeputeerde Huib van Essen: “Het Rijk moet afspraken Klimaatakkoord voortvarender nakomen” j

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter