Menu

Filter op
content
Klimaatweb
0

Cruciale rol gemeenten in landelijk gebied

Gemeenten hebben een cruciale rol bij de uitvoering van de verschillende transities in het landelijk gebied. Dat geeft de VNG de Kamer mee voor het debat over het advies van Johan Remkes en de behandeling van de begroting van LNV. In een position paper lichten we 4 aspecten toe. 

VNG 28 oktober 2022

Betrek gemeenten bij gebiedsprocessen 

Gemeenten zijn bij uitstek in staat om keukentafelgesprekken te voeren met het lokale bedrijfsleven en inwoners. Betrek gemeenten op voorhand bij landelijke ruimtelijke keuzes om de belangen van de samenleving een stevige plek te geven met een echte integrale aanpak. 

Werk gebiedsgericht 

Versterk betrokkenheid bij en draagvlak voor gebiedsplannen door ook te denken aan een leefbaar en vitaal platteland met perspectief, voldoende economische vitaliteit, goede OV- en zorgvoorzieningen en mogelijkheden in de dienstensector, zoals toerisme. De praktijk laat zien dat dit de samenleving activeert en tot succes leidt. 

Verplicht een sociaaleconomische impactanalyse in gebiedsprocessen en bepaal aan de hand hiervan de prioriteiten om het gebied een boost te geven. Maak van de term ‘meekoppelkans’ geen loos woord en koppel daar substantiële financiering aan.

Stel voorfinanciering beschikbaar en maak beleid integraal

Gebiedsprocessen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied moeten voortbouwen op lopende gebiedsprocessen. Deze liggen nu soms stil in afwachting van helderheid in beleid en financiële middelen uit het Transitiefonds die pas in 2024 beschikbaar komen. Stel daarom voorfinanciering beschikbaar, ook voor de uitvoerings- en proceskosten van gemeenten. 

Het begrip ‘integraal’ is te vrijblijvend en het belonings- en afrekensysteem nog sectoraal. Maak het beleid echt integraal en sluit geen thema’s uit die lokaal kunnen opspelen. Beloon het combineren van nationale en lokale opgaven, juist ook in de financiering. 

Bied perspectief 

De ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben ervoor gezorgd dat veel ondernemers perspectief voor de toekomst missen. Bied perspectief voor een bedrijfsvoering die voldoet aan richtlijnen voor natuur, water en klimaat, maar ook langdurig economisch rendabel is.

Publicatie

VNG-inbreng debat Remkes en LNV-begroting: gebiedsprocessen mét gemeenten

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter