Menu

Filter op
content
Klimaatweb
0

Deze energiesubsidies veranderen in 2024

Met ingang van het nieuwe jaar zijn er op het gebied van energie en energiebesparing een aantal veranderingen doorgevoerd binnen de beschikbare subsidies. Zo zijn er bij de ISDE-, SCE- en de EIA-subsidies een aantal aanpassingen gedaan. PONT | Klimaat zet de belangrijkste veranderingen op een rij.

Redactie PONT | Klimaat 3 januari 2024

Elk jaar worden een aantal subsidies herzien op effectiviteit. Zo wordt bijvoorbeeld voorkomen dat teveel subsidie wordt uitgekeerd (overstimulering). Er wordt gestuurd op nieuwe alternatieven en subsidies die niet meer effectief zijn, doordat investeringen van zichzelf rendabel zijn geworden, worden geschrapt.

Aanpassingen Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE)

De Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE), die al sinds 2016 bestaat, krijgt in 2024 een aantal aanpassingen. Zo wordt de regeling voor monumenteigenaren toegankelijker gemaakt, door subsidieregels voor monumenten te versoepelen.

Met de Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB) wil het kabinet zorgen dat circulariteit in de bouwsector van de grond komt. De ISDE is daarom vanaf dit jaar verhoogd voor subsidiebedragen voor isolatie met biobased materialen. Biobased isolatiematerialen zijn namelijk vaak duurder dan de niet duurzame, conventionele opties. Het gaat hierbij om materialen zoals hout en vezelhennep. Het kabinet maakte eerder al bekend 200 miljoen te reserveren om biobased bouwen te stimuleren.

Verder worden er nog ISDE-subsidiebedragen aangepast. Zo wordt de subsidie voor zonneboilers bijna gehalveerd en wordt de subsidie voor het aansluiten op een warmtenet verhoogd met zo’n 500 euro. De ISDE-subsidie voor zonnepanelen verdwijnt, maar voor kleine windturbines komt wel nieuw budget beschikbaar.

Aangepaste correctiebedragen Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE)

De Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) zorgt ervoor dat energiecoöperaties of vve’s voor subsidies in aanmerking komen om wind- zonne of waterkrachtenergie op te wekken. Het Planbureau voor de Leefomgeving stelt elk jaar basisbedragen vast per kWh. Dit is een bedrag dat nodig is om de installatie rendabel te maken. De marktprijs voor energie is het correctiebedrag: het gat tussen het basisbedrag en het correctiebedrag wordt opgevuld door de SCE-subsidie. Deze bedragen zijn voor 2024 aangepast om de veranderende stroomprijzen mee te nemen in de hoogte van de subsidie.

Vaststelling Energielijst 2024 voor de Energie-investeringsaftrek (EIA)

Op de Energielijst 2024 staat welke duurzame investeringen dit jaar in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). Het grootste verschil ten opzichte van 2023 is dat veel investeringen met een terugverdientijd onder de 5 jaar van de lijst zijn geschrapt. Dit komt door de energiebesparingsplicht waardoor bedrijven al worden verplicht zulke investeringen te doen. Denk hierbij aan zonnepanelen met een vermogen groter dan 55 kW. Deze komen niet meer in aanmerking vanwege de gemiddelde terugverdientijd. Ook komt een accu voor energieopslag vanaf 2024 alleen in aanmerking voor deze subsidie als deze direct gekoppeld is aan een eigen duurzame energie-opwekinstallatie.

1 https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/wijzigingen-2024c

2 https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sce

3 https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/eia/energielijst/wijzigingen-2024

4 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/12/29/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat-belangrijkste-wijzigingen-per-begin-2024

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter

KENNISPARTNER

Wiersema, Harald