Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

EU-maatregelen om groene en veilige energie te garanderen

Van verwarming tot transport, energie is essentieel voor het dagelijkse leven, maar ook een grote emissiebron. Lees meer over de EU-oplossingen om de sector koolstofarm te maken.

Europees Parlement 6 april 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Energie is de grootste uitstootbron van broeikasgassen in de EU, verantwoordelijk voor meer dan drie vierde van het totaal. Het omvat de productie van elektriciteit, verwarming en transport - allemaal essentieel voor ons dagelijkse leven. Om de ambitieuze EU-doelstelling te behalen en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn, is het nodig om de uitstoot in de energiesector drastisch te verlagen.

De laatste tijd zijn de gas- en elektriciteitsprijzen de hoogste ooit. De EU is sterk afhankelijk van de invoer van energie, vooral op het vlak van aardgas (90%) en olie (97%), waardoor we kwetsbaar zijn voor onderbrekingen die de prijzen kunnen doen oplopen. Een betere samenwerking, betere verbindingen tussen energienetwerken en de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen kunnen EU-landen helpen om de energielevering te waarborgen.

Lees verder over de verschillende voorstellen van de EU om de uitstoot van de energiesector te beperken en een veilige toevoer te verzekeren.

Een betere verbinding tussen EU-landen

Het verbinden van de energie-infrastructuur tussen de EU-landen kan helpen om de energietoevoer te diversifiëren en mogelijke storingen te beperken.

De EU herziet op dit moment de regels over financiering van grensoverschrijdende energie-infrastructuurprojecten om de klimaatdoelstelling te behalen. Om de twee jaar wordt een lijst van belangrijke infrastructuurprojecten geselecteerd. Deze projecten kunnen genieten van vereenvoudigde vergunningen en het recht om EU-financiering aan te vragen.

In april 2022 steunde het Parlement een akkoord met de Raad om EU-financiering van aardgasprojecten stop te zetten en het vrijgekomen geld gebruiken voor waterstof-infrastructuur en koolstofopvang en -opslag.

Hernieuwbare waterstof

Wanneer waterstof gebruikt wordt als energiebron, stoot het geen broeikasgassen uit, en kan het dus helpen om sectoren koolstofarmer te maken die het moeilijk hebben om de CO2-uitstoot te verminderen. Naar schatting kan waterstwaterstof tegen 2050 20% tot 50% van de energiebehoefteof tegen 2050 20% tot 50% van de energiebehoefte van transport voorzien en 5% tot 20% van de energiebehoefte van de industrie.

Maar om duurzaam te zijn, moet waterstof geproduceerd worden met hernieuwbare elektriciteit. EP-leden hebben aangedrongen op het belang van een duidelijk onderscheid tussen hernieuwbare en koolstofarme waterstof en de geleidelijke afbouw van waterstof op basis van fossiele brandstoffen.

Hernieuwbare energie op zee

Op dit moment is wind de enige hernieuwbare energiebron op zee die commercieel geëxploiteerd wordt, maar de EU onderzoekt andere bronnen zoals getijden- en golfslagenergie, drijvende zonneparken en biobrandstof uit algen.

De Commissie heeft een EU-strategie voorgesteld om de productie van elektriciteit van hernieuwbare bronnen op zee drastisch op te voeren. Het offshore-windvermogen alleen al zou toenemen van 12GW die het vandaag genereert tot 300GW tegen 2050. Het Parlement zal later tijdens deze zittingsperiode zijn standpunt uiteenzetten.

Meer ambitieuze doelstellingen

De uitbreiding van het aandeel van hernieuwbare energie en verhoogde energie-efficiëntie zijn beide nodig om de energiesector koolstofarmer te maken. In lijn met de wetgeving over de doelstellingen van de Green Deal, heeft de Commissie voorgesteld om de doelstellingen op te waarderen van zowel hernieuwbare energie (huidig 31% tegen 2030) en energie-efficiëntie (32,5% tegen 2030).

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter