Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Europa moet jaarlijks investeringskloof van 360 miljard overbruggen voor netto-nul in 2050

De huidige Europese investeringen in de energietransitie schieten tekort om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit blijkt uit onderzoek van de Franse denktank Institut Rousseau. Een denktank van meer dan 150 experts, waaronder economen, ingenieurs en deskundigen op het gebied van overheidsbeleid uit meer dan twintig Europese organisaties. Het gaat hierbij om investeringen van de publieke en private sector, maar het overgrote deel zal door overheden opgehoest moeten worden.

PONT | Klimaat 1 februari 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Collectieve investering €40 biljoen

De collectieve investering, van bedrijven en overheden die tot 2050 gedaan moet worden, wordt geschat op €40 biljoen euro, jaarlijks is dit €1,520 miljard, bijna 10% van het huidige bruto binnenlands product van de Europese Unie. Dit bedrag wordt op €30 biljoen geschat als de EU door zou gaan op huidige voet, wat neer komt op €1,160 miljard per jaar. Dat is 7,3% van het huidige bbp van de EU.

Een verschil dus van €10 biljoen, zo’n €360 miljard euro per jaar, aan investeringen die de EU moet overbruggen om in 2050 netto-nul te bereiken. Voor overheden betekent dit dat uitgaven moeten verdubbelen van €250 naar €510 miljard euro per jaar om particuliere investeringen te stimuleren en niet-winstgevende oplossingen rendabel te maken. Uitgesplitst moet er 35 procent van dit budget naar de gebouwde omgeving, 27 procent naar transport en 21 procent naar de landbouw.

Begrotingsregels liggen dwars

Volgens de denktank vormen bepaalde Europese begrotingsregels wel een probleem voor het verdubbelen van groene publieke uitgaven. Het Europese Stabiliteits- en Groeipact (SGP) zou lidstaten dwarsliggen bij deze uitgaven. De denktank stelt daarom voor dat transitie-investeringen worden uitgezonderd van deze begrotingsregels.

Op 6 februari wordt het voorgestelde klimaatdoel van de Europese Commissie voor 2040 verwacht. Eurocommissaris Hoekstra beloofde zich tijdens zijn sollicitatie naar Eurocommissaris, onder druk van Europarlementariërs, in te zetten voor een broeikasgasreductie van 90 procent in 2040. Naar verwachting wordt dinsdag ook duidelijk welke extra investeringen daarbij komen kijken.

Lees verder

Rapport Road to Net Zero

Executive Summary

1 https://institut-rousseau.fr/road-2-net-zero-en/

2 https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/2024-lookahead-climate-target-for-2040-will-be-eu-commissions-legacy-activists-say/

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter