Menu

Filter op
content
Klimaatweb
0

Europese Commissie maakt 300 miljard vrij voor onafhankelijkheid Russisch gas en versnelling energietransitie

De Europese Commissie heeft op woensdag het REPowerEU-plan gepresenteerd dat zo snel mogelijk Russisch gas af moet schalen en de klimaatcrisis moet aanpakken. De maatregelen in het REPowerEU-plan moeten door middel van het vrijmaken van 300 miljard euro de maatregelen uit de bestaande European Green Deal versnellen. Het zet in op energiebesparing, diversificatie van de energievoorziening en versnelde uitrol van hernieuwbare energie ter vervanging van fossiele brandstoffen in woningen, industrie en elektriciteitsopwekking.

18 mei 2022

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Energiebesparing

Energiebesparing wordt als de snelste en goedkoopste manier gezien om de energiecrisis aan te pakken. EU-lidstaten worden aangemoedigd fiscale maatregelen te nemen om energiebesparingen aan te moedigen, zoals verlaagde btw-tarieven op energiezuinige verwarmingssystemen, isolatie van gebouwen en apparaten en producten.

In het Fit for 55-pakket van de Europese Green Deal-wetgeving moet in 2030 de energieconsumptie met 9% gereduceerd worden. In het nieuwe plan wordt dit naar 13% besparing bijgesteld. De Commissie heeft een "EU Save Energy-mededeling" gepubliceerd waarin gedragsveranderingen worden beschreven die de vraag naar gas en olie op korte termijn met 5% zouden kunnen verminderen. Lidstaten worden aangemoedigd om specifieke communicatiecampagnes te starten die gericht zijn op huishoudens en de industrie.

Diversiteit in bevoorrading van energie

In een nieuw opgericht EU-energieplatform gaan de lidstaten gezamenlijk kijken naar het inkopen van gas, LNG en waterstof om competitie onderling te elimineren. Een volgende stap zou een gezamenlijk aankoopmechanisme zijn, dat lijkt op het gemeenschappelijke coronavaccin inkoopprogramma. Hierin wordt voor de deelnemende lidstaten over gasaankopen onderhandeld en gecontracteerd. Ook gezamenlijke waterstofinkoop is door middel van dit systeem mogelijk.

De nieuwe energiestrategie (EU Externa Energy Strategy) zal zorgen voor diversiteit (in leveranciers) van energie en de opbouw van lange termijn partnerschappen met leveranciers. Dit kan samenwerking op het gebied van waterstof of andere groene technologieën vergemakkelijken.

Versnelde uitrol hernieuwbare energie

Om sneller onafhankelijk te worden, wordt hernieuwbare energie in elektriciteitsopwekking, industrie, gebouwen en transport massaal opgeschaald. Een van de kerndoelstellingen van het Fit for 55-pakket was om in 2030 40% hernieuwbare energie te hebben, dit wordt aangescherpt naar 45% hernieuwbare energie in 2030. Dit wil de EC doen door;

  • de capaciteit van zonne-energie te verdubbelen;

  • een gefaseerde wettelijke verplichting om zonnepanelen te installeren op nieuwe openbare en commerciële gebouwen en nieuwe woongebouwen;

  • een verdubbeling van het inzettempo van warmtepompen en maatregelen om geothermie en thermische zonne-energie te integreren in gemoderniseerde stads- en gemeentelijke verwarmingssystemen;

  • het versnellen van vergunningen voor zonne- en windparken. Nu duren vergunningprocessen voor bijvoorbeeld windparken 6 tot 9 jaar, de EC wil kijken hoe ze de vergunningen naar 1 jaar kunnen krijgen;

  • Een doel stellen van 10 miljoen ton binnenlandse productie van hernieuwbare waterstof en 10 miljoen ton import tegen 2030. Om waterstofprojecten te versnellen, wordt 200 miljoen euro gereserveerd voor onderzoek;

  • Een Biomethane Action Plan, waaronder een nieuwe industriële alliantie voor biomethaan en financiële prikkels om de productie tegen 2030 tot 35 miljard miljard euro te verhogen.

Prijskaartje

Tussen nu en 2027 is hiervoor een extra investering van 210 miljard euro nodig en 300 miljard tot 2030. De 300 miljard euro die voor REPower-EU wordt vrijgemaakt bestaat voor ongeveer 225 miljard uit leningen en voor 75 miljard uit subsidies. Van deze 300 miljard wordt ongeveer 95% gebruikt om de energietransitie te versnellen, het overige geld wordt gebruikt om de onafhankelijkheid van Russisch gas en olie te realiseren door bijvoorbeeld het opkopen LNG.

Bijlage

REPowerEU Plan

Zie ook

Oproep aan Europa: versnel wind op zee verantwoord

Hybride warmtepomp de nieuwe standaard vanaf 2026

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter