Menu

Filter op
content
Klimaatweb
0

Geef netbeheerders voorrang bij verdelen stikstofruimte

De uitvoerbaarheid van de energietransitie staat onder druk door de stikstofimpasse. Belangrijke projecten dreigen vertraging op te lopen of zelfs stil te vallen. Netbeheer Nederland heeft met belangstelling kennis genomen van AERIUS 2023, de herprioritering van doelen en de uitbreiding van het AERIUS-register met diverse stikstofbanken, en heeft inbreng geleverd op de consultatie.

Netbeheer Nederland 2 augustus 2023

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Landelijk netbeheerder TenneT liet vorige week nog weten dat een groot aantal van hun projecten mogelijk twee jaar vertraging oploopt als er niet snel een structurele oplossing komt voor het stikstofprobleem. Vertraging op het ‘hoofdwegennet’ van TenneT zorgt vervolgens voor vertraging van projecten van de regionale netbeheerders.

Doel: 55% minder CO2 in 2030

Netbeheerders spelen een belangrijke rol bij het bereiken van de doelstelling om in 2030 minimaal 55% minder CO2 uit te stoten dan in vergelijking met het niveau in 1990. Onze energie-infrastructuur is essentieel om dat doel te kunnen bereiken. Maar ook voor andere ambities van Nederland, zoals woningbouw en economische groei vormt energie-infrastructuur het fundament.

Uitbreiding van het net maakt verdere verduurzaming mogelijk

Uitbreiding van het net zorgt enerzijds dat zonneparken en windturbines groene stroom kunnen leveren en anderzijds dat warmtepompen, e-boilers en laadpalen bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en stikstof. Het gereedmaken van aardgasleidingen voor transport van duurzame gassen geeft naast elektrificatie ook andere verduurzamingsopties zoals het gebruik van groen gas en waterstofgas. Bestuurders van de netbeheerders riepen eerder in een ingezonden stuk in het FD op om een oplossing voor de stikstofimpasse te bedenken zodat netbeheerders door kunnen gaan met de uitbreiding van het elektriciteitsnet.

Stikstofuitstoot is slechts kortdurend

Netbeheerders moeten de infrastructuur fors uitbreiden om aan de groeiende vraag naar en aanbod van elektriciteit en duurzame gassen te voldoen. Het wegvallen van de bouwvrijstelling betekent dat per project onderzocht moet worden of er sprake is van stikstofdepositie en of hierop maatregelen genomen moeten worden, terwijl enkel tijdelijk sprake is van stikstofuitstoot. Dit leidt tot extra maatschappelijke kosten en vertraagt de energietransitie en de economische groei van Nederland.

Inbreng voor de uitwerking van Aerius 2023:

Netbeheer Nederland verzoekt daarom om de volgende drie punten aan te passen bij de uitwerking van AERIUS 2023.

1. Geef netbeheerders prioriteit bij verdelen stikstofruimte uit het SSRS

Netbeheer Nederland stelt voor om bij de toewijzing van stikstofruimte uit het Stikstofregistratiesysteem (SSRS) prioriteit te geven aan projecten, van zowel de landelijke als van de regionale netbeheerders, die de versterking van de energie-infrastructuur bevorderen, zodat de doelstellingen voor o.a. verduurzaming, woningbouw en economische groei kunnen worden gerealiseerd.

2. Geef netbeheerders de hoogste prioriteit bij verdelen stikstofruimte uit de Rijksbank K&E

Netbeheer Nederland juicht toe dat met de wijziging van deze regeling ook verschillende Rijksbanken, in het bijzonder de Rijksbank K&E, aan het AERIUS Register toegevoegd worden. Deze Rijksbank zal ingezet worden voor projecten op het gebied van energietransitie, circulaire economie en duurzame ontwikkeling van industriële clusters. Wij stellen voor om zowel de landelijke, als de regionale netbeheerders de hoogste prioriteit te geven bij de verdeling van stikstofruimte.

3. Versnel het vullen van de Rijksbank K&E en geef duidelijkheid over extern salderen

Het is momenteel onduidelijk welke middelen worden aangewend om deze Rijksbank te vullen en wij maken ons zorgen over een mogelijk langdurig proces van vulling. Netbeheer Nederland roept het Rijk op deze Rijksbank zo snel mogelijk te vullen met stikstofruimte vrijgekomen uit diverse bronmaatregelen.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter