Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Geld voor regio’s met aansluitingen windparken op zee

Om de klimaatdoelen van 2030 te halen worden de komende jaren windparken op de Noordzee gebouwd. De elektriciteit van deze toekomstige windparken moet worden aangesloten op het hoogspanningsnet op land. Het kabinet heeft € 210 miljoen beschikbaar gesteld om te investeren in de leefbaarheid in de regio’s waar de elektriciteit aan land komt. De regio’s waarin geïnvesteerd wordt zijn Noord-Nederland (Eemshaven), Zeeland (Borsele), Rotterdam (Maasvlakte), het Noordzeekanaalgebied en omgeving Moerdijk en Geertruidenberg. Als startsein van deze gebiedsinvesteringen heeft minister Jetten (Klimaat en Energie) vandaag de 1e bestuursovereenkomst getekend in Zeeland.

Rijksoverheid 29 mei 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Minister Jetten (Klimaat en Energie): “We zetten grote stappen in Nederland met de energietransitie. Dat is een grote klus en vraagt om een impactvolle verbouwing van ons energiesysteem. Ook de aansluiting van windparken op zee kan veel impact hebben op een regio. Die lusten en lasten moeten we eerlijk verdelen, daarom is het belangrijk dat we investeren in de leefbaarheid in deze regio’s.”

Gebiedsinvesteringen

De regio’s werken samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan een 'Regioplan gebiedsinvesteringen netten op zee'. In deze plannen staat welke projecten worden uitgevoerd om de leefbaarheid te versterken. De projecten moeten passen binnen 1 van de volgende thema's: behoud & versterken natuur, verbeteren fysieke leefomgeving, versterken regionale economie en versnellen energietransitie. Bij de voorbereiding en uitvoering van de verschillende projecten worden inwoners actief betrokken. In 2022 heeft het kabinet in totaal €  500 miljoen uit het Klimaatfonds beschikbaar gesteld voor deze investeringen. De 1e € 210 miljoen hiervan wordt nu besteed. Een nieuw kabinet zal dit najaar de verdeling van het resterende geld voor de 2e ronde uitwerken.

Start in Zeeland

Voor investeringen in de leefomgeving in Zeeland stelt de Rijksoverheid € 50 miljoen beschikbaar. De aanlanding van wind op zee heeft hier impact op Zuid-Beveland, Noord-Beveland en Walcheren, bijvoorbeeld door de bouw van nieuwe infrastructuur en hoogspanningsstations. Minister Jetten heeft hiervoor vandaag samen met de Provincie Zeeland en verschillende Zeeuwse gemeenten een handtekening onder een bestuursakkoord gezet dat het startsein vormt van deze investeringen. De investeringen worden bijvoorbeeld gebruikt voor versterking van de sportfaciliteiten in Borsele en investeringen in het Veerse Meer. Meer informatie over de investeringen in de leefomgeving in Zeeland staat op windopzee.nl. De bestuursovereenkomsten met de andere regio’s worden uiterlijk op 30 juni 2024 getekend.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter