Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Gemeente Amsterdam maakt beoogde locaties windenergie bekend

De gemeente Amsterdam wil de komende jaren fors investeren in duurzame en schone alternatieven voor fossiele brandstoffen. Windenergie is onmisbaar om deze ambitie te halen. Voor windenergie is het doel om in 2030 binnen de gemeentegrenzen 127 megawatt op te wekken. Dit is voldoende elektriciteit voor circa 145.000 huishoudens. Om dit doel te bereiken, zijn er afhankelijk van de hoogte van de turbines circa 4 tot 8 extra windturbines nodig.

Gemeente Amsterdam 22 mei 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

De gemeente wil het plaatsen van één of meer windturbines mogelijk maken in de volgende gebieden:

  • Havengebied (westelijk van de Ring A10)

  • Diemerscheg

  • Weesperkarspel-Gein

  • De Zuidoostelijke oever van de Gaasperplas

  • Knooppunt Holendrecht

Wethouder Groot Wassink (duurzaamheid): Vandaag zetten we een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat onze toekomstige energie schoon en duurzaam is. Windenergie is cruciaal om dit doel te halen. De locaties zijn met veel zorg voor mens, natuur en milieu uitgekozen. Iedereen kan nu de plannen inzien en ik zie uit naar alle reacties.”

Het ontwerp-Programma Windenergie Amsterdam 2030 ligt van 23 mei tot 17 juli voor ter inspraak en beschrijft hoe de gemeente de doelen voor het opwekken van windenergie wil behalen en stelt voorwaarden aan de ontwikkeling van windprojecten. Bij het selecteren van gebieden voor windturbines is goed gekeken naar de gevolgen voor de omgeving, zoals geluid, slagschaduw, veiligheid, natuur en landschap. Er is zorgvuldig onderzoek gedaan in een milieueffectrapport. De participatie en inspraak van de afgelopen jaren in verschillende beoogde gebieden hebben ook een belangrijke rol gespeeld bij deze onderzoeken en de uiteindelijke keuze. Het is en blijft een uitgangspunt van de gemeente om zoveel mogelijk turbines in de haven te plaatsen, vanwege de beperkte gevolgen voor mens en natuur. De gemeente werkt nauw samen met Port of Amsterdam om de ruimte zo goed mogelijk te benutten.

Een van de belangrijkste afwegingen in de keuze voor deze gebieden is dat er geen onaanvaardbare schade aan de gezondheid van omwonenden en nabijgelegen natuur mag ontstaan. Zo wordt bijvoorbeeld in de aangewezen gebieden gekozen voor plaatsing van de turbines op relatief grote afstand tot geluidsgevoelige bebouwing, om eventuele geluidshinder zoveel mogelijk te beperken.

In het ontwerp-Programma Windenergie Amsterdam 2030 staan de voorwaarden die aan de ontwikkelaars en ontwikkeling van windprojecten worden gesteld. Zo moeten initiatiefnemers zorgvuldig en vroegtijdig participatie organiseren en hierover tijdig communiceren. Daarnaast zet de gemeente in op zoveel mogelijk coöperatieve projecten waar buurtbewoners kunnen profiteren van lokaal opgewekte energie.

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter