Menu

Zoek op
rubriek
Klimaatweb
0

Herkomst stikstofdepositie, 2021

Alle bekende Nederlandse bronnen samen dragen voor 71% bij aan de gemiddelde stikstofdepositie in Nederland. Daarbij levert de agrarische sector met 50% verreweg de grootste bijdrage aan die gemiddelde stikstofdepositie. Voor de stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden komt de bijdrage van de agrarische sector uit op 46%.

Compendium voor de Leefomgeving 27 januari 2023

Nieuws

Nederlandse landbouw levert de grootste bijdrage aan de stikstofdepositie

De bijdrage van alle Nederlandse bronnen samen aan de gemiddelde berekende stikstofdepositie in Nederland is 71%. Daarnaast komt 29% van de stikstofdepositie uit emissiebronnen van het buitenland (import). De stikstofdepositie in Nederland is met 50% voor het grootste deel afkomstig van de Nederlandse landbouw. Andere binnenlandse bijdragen zijn wegverkeer (6%) en huishoudens/diensten/bouw (7%). Als alleen de binnenlandse bronnen in beschouwing worden genomen, dan is de bijdrage van de landbouw 70%. Overigens is in het buitenland de landbouw ook de voornaamste bron van stikstofdepositie (Stikstof RIVM) (1).Naast de gemiddelde depositie ten gevolge van de bekende binnen- en buitenlandse bronnen (1520 mol/ha/jaar), is een klein deel (5 mol/ha/jaar) van de totale gemiddelde depositie (1525 mol/ha/jaar) het gevolg van de gehanteerde meetcorrectie. Deze meetcorrectie (0,3% van de totale depositie) is in de bovenstaande grafieken niet meegenomen.

Wanneer in plaats van de gemiddelde depositie op heel Nederland alleen gekeken wordt naar de stikstofdepositie op de stikstofgevoelige natuur in de Natura 2000-gebieden, komt de bijdrage door de Nederlandse landbouw uit op 46%. In dat geval dragen wegverkeer en huishoudens/diensten/bouw beide 6% bij aan de stikstofdepositie op die stikstofgevoelige natuur. Deze gegevens zijn voor 2020 en niet voor 2021, zoals voor de gemiddelde Nederlandse situatie.

Stikstof levert tevens een belangrijke bijdrage aan de depositie van zuur; zie Herkomst verzurende depositie, 2021 (2).

Export van stikstofverbindingen

De stikstofdepositie in Nederland komt deels uit het buitenland (import). Een deel van de Nederlandse uitstoot komt als stikstofdepositie in het buitenland terecht (export). Voor stikstof afkomstig van ammoniak geldt dat Nederland ca. 4 keer zo veel exporteert als importeert vanuit het buitenland. Voor stikstof afkomstig van stikstofoxiden is de export ca. 5 maal zo groot als de import. Om het uitstotende oppervlak gelijk met het ontvangende oppervlak (Nederlands grondgebied) te houden, zijn bij de berekeningen van de import/export-verhouding zeescheepvaart emissies toegekend aan het buitenland.

Bronnen

  1. https://www.rivm.nl/stikstof

  2. https://www.clo.nl/indicatoren/nl0179-herkomst-verzurende-depositie

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter