Menu

Filter op
content
PONT Klimaat

0

Lokale energiecoöperaties vissen achter het net met wind op zee

Nederlandse energiecoöperaties krijgen vooralsnog niet de mogelijkheid deel te nemen aan een grootschalig windenergieproject op de Noordzee. Het Noordzeker consortium, met partner Onze NoordzeeStroom, heeft de tender gewonnen voor de kavel Alpha van windenergiegebied IJmuiden Ver. Dat blijkt uit de uitslag van de vergunningen voor IJmuiden Ver Alpha en Beta die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dinsdagavond 11 juni bekend heeft gemaakt. De samenwerking tussen de energiecoöperaties en het Noordzeker consortium geldt specifiek voor kavel Beta.

Windunie 12 juni 2024

Nieuws-persbericht

Nieuws-persbericht

Het windenergiegebied IJmuiden Ver ligt 62 km uit de westkust van Nederland. Het kavel Alpha gaat ongeveer 2 GW aan stroom leveren aan het Nederlandse elektriciteitsnet. Noordzeker, een initiatief van pensioenfonds ABP in samenwerking met pensioenbelegger APG en windparkontwikkelaar SSE Renewables, heeft de ambitie grootschalige windenergie op te wekken op de Noordzee en heeft meegedaan aan de tender voor het windgebied IJmuiden Ver Alpha en Beta. Onze NoordzeeStroom (ONS) is een initiatief van Energie Samen en Windunie en bij Noordzeker aangesloten als partner.

Bij de vergunningaanvraag voor kavel Alpha weegt RVO, naast de hoogte van een financieel bod en de zekerheid dat de initiatiefnemers het windpark realiseren, de mate waarin het voorstel rekening houdt met circulariteit (grondstoffen maximaal benutten en hergebruiken), milieu-impact en waardebehoud bij het ontwerp, de bouw, de exploitatie en de verwijdering van het windpark. Als extra criteria geldt bij Alpha de bijdrage van het windpark aan het ecosysteem van de Nederlandse Noordzee.

Energie van, voor en door Nederland

Noordzeker wil inwoners en bedrijven van Nederland komende decennia zekerheid bieden over de beschikbaarheid van betaalbare groene stroom tegen een stabiele prijs. Met het winnen van de tender voor kavel Alpha zet het consortium een belangrijke stap om dat te realiseren. ONS feliciteert Noordzeker en haar partners met het winnen van de vergunning voor Alpha. “Natuurlijk hadden we liever een ander resultaat gezien met ook het winnen van kavel Beta”, zeggen Pascal Weijers (algemeen directeur van Windunie) en Siward Zomer (voorzitter Energie Samen). “Energie van de Noordzee moet niet alleen duurzaam zijn maar ook ten goede komen aan iedereen. Dat is onze gezamenlijke visie. Dit resultaat zorgt ervoor dat de Nederlandse burgers en bedrijven via energiecoöperaties nog niet rechtstreeks toegang krijgen tot wind op zee. Dat is teleurstellend. Tegelijkertijd ervaren we een prima samenwerking met Noordzeker. Op basis van deze samenwerking willen we als ONS de komende periode onderzoeken of we stroom uit Alpha wel kunnen laten werken voor de ontwikkeling van coöperatieve energiegemeenschappen op land.”

Artikel delen

Reacties

Laat een reactie achter